Sote-uudistus siirtää palveluiden järjestämisvastuita kunnilta hyvinvointialueille. Uudistuksen perimmäisenä tavoitteena on varmistaa ja turvata jokaiselle yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut ja parantaa näiden palveluiden saatavuutta sekä saavutettavuutta – eli käytännössä varmistaa entistä paremmat ja laadukkaammat sekä helpommin saavutettavat sote-palvelut.

Sote-uudistukseen valmistautuminen on ajankohtaista nyt. 

Elinvoimaisuus turvataan reagoimalla suunnitellusti ja ajoissa

Sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa toteutuessaan merkittävästi kuntien talouteen. Kyky analysoida talousdataa ja johtaa siitä toimenpiteitä on tässä tilanteessa erityisen tärkeää. Muutos on merkittävä ja muutosaikataulu nopea. Uudistuksen vaikutukset oman kunnan kannalta onkin syytä ottaa tarkasteluun jo nyt. 

Talouden kokonaisvaltainen analysointi on ydinosaamistamme ja olemme apuna kuntatalousanalyysin laatimisessa. Kykenemme analysoimaan kuntien taloustietoja ja johtamaan niistä käytännön toimenpiteet. Meiltä löytyvät kattavat, ajantasaiset tiedot ja valmiit työkalut muutoksen kuvaamiseen. Painelaskelmamme ja talousanalyysimme kertovat, miltä kunnan talous näyttää kuluvan vuoden jälkeen. 

Työmme jälki näkyy jo kymmenien kuntien ja kuntayhtymien strategioissa, valtuustojen ja hallitusten työskentelykäytännöissä. Haastamme johtoryhmän pohtimaan, mihin ja miten kunnan resurssit riittävät ja miten ne on tarkoituksenmukaisinta kohdentaa. Näin toiminta ja resurssit saadaan tarvittaessa ohjattua tehokkaasti uudelleen.

(Sote)kustannukset hallintaan

Sote-uudistukselta on odotettu jo vuosia ratkaisua taloudellisiin ja toiminnallisiin ongelmiin. Huolimatta uudistuksen toteutumisesta väestökehitys, talous, teknologia ja globaalit muutostrendit luovat uudenlaisia näkymiä suomalaiseen palvelujärjestelmään, sen rakenteisiin, tuottamistapoihin ja kehittämiseen.

Kun halutaan muutosta, joka johtaa kestävään tapaan tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja, tarvitaan tietoa palvelujen käyttäjistä, palvelujen sisällöstä, kanavista sekä henkilö- ja taloudellisten resurssien jakautumisen nykytilasta. Vain tarpeeksi laajalla ja monipuolisella tilannearviolla on mahdollista lähteä muutokseen, joka johtaa kestävään tapaan tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja. Eri näkökulmat kustannusten muodostumisessa tulee ottaa huomioon, jottei säästetä yhtäällä ja käytetä resursseja tehottomasti toisaalla.

Kustannustehokkuuden parantamiseen voi löytyä lähtökohtia myös oman toimintaympäristön tarkastelusta. Tulisivatko lähipalvelut joillakin alueilla edullisemmiksi vai tuoko keskittäminen kuitenkin etua? Kuinka moni valitsisi mieluummin digipalvelut? Voisiko palvelujen saatavuutta helpottaa keskittämällä?  

Riippumatta siitä, mikä organisaatio palveluja tuottaa ja miten palvelut tuotetaan, toiminnan ohjaamisen, kehittämisen ja johtamisen tueksi tarvitaan tietoa.

Tutustu myös:

Kattava koulutustarjontamme vastaa asiakastoiveisiin

Lataa opas tiedolla johtamiseen sote-ammattilaisille