soteuudistus_palvelut1920x552.jpg

Vaikuttavien ja kustannustehokkaiden sote-palveluiden tuotanto

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan painopiste muuttuu sote-rakenneuudistuksen myötä. Palveluiden tuottamisessa huomiota siirretään perustason palveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Palveluintegraation avulla on tavoitteena luoda yhteensovitettuja palveluita, joissa palveluketjut ja -kokonaisuudet ovat sujuvia ja ihmiset saavat tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut oikea-aikaisesti.

Palvelujen yhteensovittaminen onkin tärkeä keino sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Palveluintegraatio mahdollistaa hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisen, tarpeenmukaisten ja saavutettavien palveluiden tuottamisen, palveluiden saatavuuden parantamisen ja kustannusten kasvun hillitsemisen.

Sote-palvelut ovat asiakkaan näkökulmasta edelleen pirstaleisia ja toiminta siiloutunutta. Asiakkaalle palveluiden pirstaleisuus tarkoittaa sitä, että hänen ongelmansa hoitaminen vaatii useita yhteydenottoja tai käyntejä. Kun palveluprosessi on järjestetty asiakaslähtöisesti, asiakas pääsee ensimmäisen yhteydenoton jälkeen suoraan oikealle ammattilaiselle ja usein asia voidaan hoitaa kerralla. Asiakkaalle yhteensovitetut palvelut tarkoittavat avun saamista. Työntekijän kannalta pirstaleisuus tarkoittaa sitä, että asiakkaita hakeutuu yksittäisen palvelun pariin ”turhaan” ja yhä uudelleen, koska he eivät saa asiaansa hoidettua. Ammattilainen ei koe osaavansa ohjata asiakasta palvelun pariin, josta tämä eniten hyötyisi. Taloudellisesta näkökulmasta palveluiden pirstaleisuus tuottaa hukkaa ja estää toiminnan sujuvuutta.

Sote-palveluiden palvelumallit, -prosessit ja ohjausmallit rakentuvat toistaiseksi vahvasti kuntien ja kuntayhtymien toiminnan pohjalta. Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymistä helpottaa merkittävästi palveluiden yhteensovittamisen kehittäminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta vanhoja toimintamalleja ei muutoksessa siirretä syntyvien hyvinvointialueiden palvelutuotantoon. Muutoksessa on mahdollista hahmottaa aidosti uudenlaisia ja toimivia malleja.

Digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen kiinteänä osana kokonaisuutta tuo mahdollisuuksia paitsi asiakkaalle, myös ammattilaisille.

Tarjoamme ratkaisuja ja asiantuntija-apua palveluprosessien ja -ketjujen sekä asiakaspolkujen selvittämiseen ja kehittämiseen, moniammatillisen työn kehittämiseen ja muutoksen johtamiseen, palveluverkko- ja kanava-analyyseihin ja näiden suunnitteluun sekä kustannuslaskentaan ja -analyyseihin.

Asiantuntijamme Anne Puumalainen ja Vilma Viitasaari kertovat alueellisten palvelu- ja hoitoketjujen rakentamisesta hyvinvointialueiden näkökulmasta.

Lataa tallenne

Olemme kehittäneet julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon kenttää yhdessä sote-toimijoiden kanssa tunnistamaan asiakkaiden palvelutarpeita ja tuomaan uusia ratkaisuja erilaisten asiakkaiden vaatimiin tarpeisiin.
 

Palveluitamme ovat muun muassa:

  • Palveluntuotannon prosessien haasteiden tunnistaminen ja ratkaiseminen
  • Moniammatillisen työteon kehittäminen
  • Asiakkaiden palvelupolkujen kehittäminen
  • Potilas- ja asiakaskirjon selvittäminen
  • Palveluverkkoanalyysit
  • Kustannusanalyysit ja asiakassegmentointi
  • Palvelukokemuksen kartoitus ja raportointi

Vaikuttavien ja kustannustehokkaiden sote-palveluiden tuotanto - Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.