soteuudistus_data1920x552.jpg

Kerätyn tiedon hyödyntäminen sote-työssä ja johtamisessa

Tiedolla johtaminen tulee korostumaan niukkenevien resurssien aikana: Hyvinvointialueilla on oltava yhä selkeämpi näkemys sote-palveluiden vaikuttavuudesta, tarpeesta ja palveluiden oikea-aikaisuudesta. 

Maailmassa, jossa dataa on paljon, on oleellista ymmärtää mitä ja miten kerättyä tietoa voidaan hyödyntää ja kuinka suodattaa kaikesta kerätystä tiedosta olennainen. Tiedon hyödyntämisessä olennaista on sen laadun parantaminen, jotta toimintaa on aidosti mahdollista ja mielekästä johtaa kerätyn tiedon perusteella. Kerättyä tietoa hyödyntämällä voidaan kehittää toimintamalleja ja palveluiden vaikuttavuutta sekä johtaa henkilöstön hyvinvointia. Kerätyn tiedon jalostamisen ja rikastamisen avulla on mahdollista saada uudenlainen ymmärrys palveluista ja niiden kustannuksista. Tarvetta on myös tiedon hallinnalle ja oikeiden mittareiden tai tunnuslukujen määrittämiselle. Lisäksi yhdistämällä olemassa olevia tietopohjia ja ulkoista tietoa saadaan tyypillisesti lisättyä tiedon vaikuttavuutta. 

Kerättyä tietoa voidaan hyvinvointialueilla hyödyntää moneen asiaan kuten alueen asukkaiden palvelutarpeen tunnistamiseen, potilaskirjon ymmärtämiseen, palvelutuotannon prosessien kehittämiseen, resurssien kohdentamiseen, henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja hyvinvoinnin johtamiseen sekä tuotteistukseen ja kustannuslaskentaan. 

Palveluiden yhteensovittamisessa tarvitaan yhteistä ja vertailtavissa olevaa tietopohjaa.

Sote-ammattilaisilla on oltava riittävät tiedot alueen palvelutarpeesta ja palveluiden kokonaisuudesta sekä ymmärrys arjen toiminnasta vertailtavissa olevina lukuina. Yhteinen tietopohja on perusta palveluiden kehittämiselle ja muutoksen onnistumiselle. Yhteinen tietopohja mahdollistaa myös taloudellisesti tehokkaan toiminnan kehittämisen sekä palveluiden vaikuttavuuden arvioinnin.

Olemme olleet julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon kumppani tietojohtamisen ratkaisuissa jo vuosikymmeniä, ja olemme jatkuvasti kehittäneet omia menetelmiämme. Tarjoamme kustannustehokkaat ja tarkoitustaan palvelevat tietoratkaisut julkiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Vahvuuksiamme ovat sote-palveluiden syvällinen ymmärrys sekä järjestäjien ja palvelujen tuottajien tietojen hyödyntäminen. Tuotamme tietoa, jota voidaan hyödyntää kansallisissa vertailuissa, palveluiden ostoissa ja kilpailutuksissa sekä valtion rahoituksen pohjana. Nojaamme työssämme kansallisiin ohjeistuksiin.  

Palveluitamme ovat muun muassa: 

  • Soten tietopohjan kohentaminen yhdessä ammattilaisten kanssa 
  • Kerätyn sote-tiedon käsittely ymmärrettäväksi ja hyödynnettäväksi tiedoksi
  • Toiminta- ja taloustiedon yhdistäminen sekä rikastaminen 
  • Kustannuslaskenta ja sote-tuotteistus  
  • Potilaskohtaisen kustannuslaskentamallin ylläpitäminen tarkempien kustannustietojen avulla johtamiseksi 

Kerätyn tiedon hyödyntäminen sote-työssä ja johtamisessa - Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.