Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksessa vastuu sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Kyseessä on uusi hallinnon taso, jonka käytäntöjä suunnitellaan, mallinnetaan ja rakennetaan nyt.

Uudet hyvinvointialueet joutuvat samanaikaisesti sekä luomaan perustan suomalaisten yhdenvertaisemmille palveluille että omalle organisoitumiselleen. Hyvinvointialueen johdon onnistumista vuosiksi eteenpäin määrittelee se, millainen strategia alueelle rakennetaan ja millaisia johtamiskäytäntöjä otetaan käyttöön. Yhteistyöstä kuntien ja alueiden välillä täytyy jatkossakin pitää huolta, sillä sote-uudistus ei tule vähentämään yhteistyön merkitystä – päinvastoin.