Sote-uudistuksen palvelut

Sote-uudistuksen kattavat palvelumme tukevat hyvinvointialueiden toimintaa.

Valaistuja toimistorakennuksen ikkunoita pimeällä

Käynnissä olevalla sote-uudistuksella halutaan varmistaa ja turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä parantaa näiden palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta. Autamme hyvinvointialueita luomaan rakenteita ja toimintatapoja, joiden avulla tavoitteet täyttyvät. 

Hyvinvointialueen strategia, johtaminen ja talous määrittävät tulevaisuutta 

Valtavassa muutoksessa hyvä johtaminen, strateginen osaaminen ja kestävä talous korostuvat. Autamme hyvinvointialueita laatimaan selkeitä strategioita toiminnan eri tasoille sekä tekemään kestävää taloussuunnittelua. Pitkä kokemuksemme kuntien strategia- ja talouskonsultoinnissa on merkittävä vahvuutemme myös hyvinvointialueiden kumppanina.  

Strategian toimeenpaneminen tapahtuu johtamisen käytännöillä. Asiantuntijoidemme avulla hyvinvointialueet voivat ottaa käyttöönsä johtamisjärjestelmiä ja toimintatapoja, jotka kantavat pitkälle muutoksen ensivaiheista alkaen. Tarjoamme myös ohjelmistoratkaisuja esim. henkilöstösiirtoihin ja muutossuunnitteluun. 

Palveluiden tarve ohjaa myös kiinteistöjohtamista 

Uusien hyvinvointialueiden toiminnassa keskeisessä roolissa on palveluverkkojen kartoittaminen, suunnittelu ja jatkuva kehittäminen. Ymmärtämällä alueen väestön tarpeita erilaisten palveluiden osalta luodaan vaikuttavuutta ja tuodaan keinoja myös hyvinvointialueen hallinnointiin.  

Huolellisesti tehty palveluverkkoselvitys luo pohjan niin palvelurakenteelle, henkilöstösuunnittelulle, johtamiselle kuin kestävälle kiinteistön pidolle, pitkän tähtäimen investointiohjelmille sekä niiden laadinnalle.

Palveluiden sijainti ja niiden luomat tilankäytölliset tarpeet voivat niin ikään muuttua. Hyvinvointialueiden on mietittävä palvelurakenteensa pohjalta, miten kiinteistöjä tulevaisuudessa käytetään ja minkälaisia investointitarpeita tai -paineita niihin liittyy.  

Kokeneet asiantuntijamme auttavat selvittämään mm. hoitorakennusten peruskorjaustarpeet ja korjausvelan sekä niiden kunnostamiseen vaadittavat investoinnit. Näin hyvinvointialue voi tehdä perusteltuja päätöksiä kiinteistöihinsä liittyen. 
 

Haluatko keskustella asiantuntijan kanssa sote-uudistuksesta ja kuulla palveluistamme hyvinvointialueille? Ota yhteyttä! 

Lähetä yhteydenottopyyntö

Lähetä yhteydenottopyyntö

Tutustu palveluihimme. 

Henkilö selaamassa muistiinpanoja

Autamme hyvinvointialueita tulevaisuuden taloudellisten vaikutusten arvioinnissa sekä riskien ennakoinnissa. 

Hyvän johtamisjärjestelmän turvin hyvinvointialueella voidaan johtaa organisaatiota, kehittää toimintaa ja päästä asetettuihin tavoitteisiin. 

Onnistunut strategia määrittää hyvinvointialueen johtamisen onnistumista vuosiksi eteenpäin. 

Tarjoamme hyvinvointialueille ohjelmistoratkaisuja muutosprosessin ja henkilöstöhallinnon tueksi. 

Kaksi henkilöä kävelemässä tunnelissa

Ymmärtämällä kiinteistöjen kokonaiskuvan hyvinvointialueen on helpompi tehdä kiinteistökantaansa tarvittavia sopeutuksia tai muokkauksia. 

Palveluverkkoselvityksessä tarkastelemme yhdessä asiakkaan kanssa palveluiden nykyistä järjestämistä, palveluiden tuottamista ja saavutettavuutta. Palveluverkkosuunnitelmassa ennakoidaan tulevia palvelutarvemuutoksia ja laaditaan ehdotus, miten niihin parhaiten voidaan vastata. 

Ota yhteyttä asiantuntijaamme

Emma Kajander
Emma Kajander
Liiketoimintajohtaja, Sote ja hyvinvointi
Lähetä viesti