Hyvinvointialueiden johtamisjärjestelmät

Hyvinvointialueiden johtamisjärjestelmät.

Hyvinvointialueiden organisaatiot lähtevät liikkeelle puhtaalta pöydältä luomaan johtamisen käytäntöjä. Kokenut asiantuntijakumppani auttaa kehittämään johtamisjärjestelmän toimivammaksi uudistuksen edetessä.

Hyvinvointialueen johtamisjärjestelmien on palveltava koko organisaatiota 

Hyvinvointialueen optimaalisten johtamis- ja konsernirakenteiden määrittäminen vaatii aitoa ymmärrystä muuttuvasta toimintaympäristöstä, asiakaslähtöisestä toiminnasta ja kaksoisjohtamisen kehittämisestä.  

Hyvinvointialueet ovat monialakonserneja, joissa on lukuisia eri yhtiöitä. Konserni vaatii tuekseen toimivan johtamisjärjestelmän, rakenteen määrittämistä sekä johtamisen sparrausta ja koulutusta.  

Johtamisen systemaattista kehittämistä vahvalla kokemuksella 

Toimimme hyvinvointialueiden luotettavana kumppanina johtamistyön ja johtamisjärjestelmien kehittämisessä. Tuemme tietoon perustuvaa ja vaikuttavaa johtamista erilaisilla tilannekuva-analyyseillä, optimaalisilla toimenpidesuosituksilla sekä lisäämme tietopääomaa moninaisin koulutuksin. Huomioimme johtamisjärjestelmien kehittämistyössä hyvinvointialueiden monet kumppanit ja yhteisöt parhaan lopputuloksen varmistamiseksi. 

Olemme näkemyksellinen kumppani. Vuosien aikana olemme olleet mukana useiden suurten julkisyhteisöjen johtamisjärjestelmien ja organisointien selvittämisessä.

Autamme johtamisjärjestelmien käyttöönotossa sekä toiminnan johtamisen systemaattisessa kehittämisessä.  

Palveluitamme ovat:  

  • Nykytila-analyysit ja selvitykset osana organisaation johtamisjärjestelmän kehittämistä 
  • Hyvinvointialueen ja kuntien välisen yhteistyön kehittäminen 
  • Konsernijohtamisen ja omistajaohjauksen kehittäminen  
  • Johtamisen kehittämisen  
  • Luottamushenkilökoulutukset  
  • Reaaliaikainen arviointi ja johtamisen kehittämisen arvioinnit  
  • Monipuoliset tutkimus- ja analytiikkapalvelut 

Ota yhteyttä asiantuntijaamme – katsotaan yhdessä, miten voisimme johtamistyötänne parhaiten tukea. 

Ota yhteyttä asiantuntijaamme.