FCG kehittää etäkonsultoinnin ratkaisuja tserveydenhuoltoon

Sotekustannusten hallinta

Talouden tasapaino ja sen säilyttäminen ovat edellytys kaikelle toiminnalle sosiaali- ja terveydenhuollon eri osa-alueilla. Suurimmat palveluiden järjestämisen haasteet liittyvät kasvavien kustannusten hallintaan. Tasapaino vaatii realistisen analyysin nykytilasta, ennusteet tulevasta kehityksestä ja näiden pohjalta johdetut keinot pysyvään ratkaisuun.

Soteuudistukselta on odotettu jo vuosia ratkaisua sekä taloudellisiin että toiminnallisiin ongelmiin. Huolimatta uudistuksen toteutumisesta tapahtuu sosiaali- ja terveydenhuollossa tulevina vuosina muutoksia, jotka vaikuttavat toimintakenttään merkittävästi. Väestökehitys, talous, teknologia ja globaalit muutostrendit luovat uudenlaisia näkymiä suomalaiseen palvelujärjestelmään, sen rakenteisiin, tuottamistapoihin ja kehittämiseen. 

Palveluiden järjestämisen ja tuottamisen lähtökohtana toimii tieto väestön palvelujen tarpeesta ja tarpeeseen vaikuttavista tekijöistä. Kun halutaan muutosta, joka johtaa kestävään tapaan tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja, tarvitaan myös tieto siitä, ketkä palveluja käyttävät, mitä palveluja he käyttävät ja missä kanavassa  sekä henkilö- että taloudellisten resurssien jakautumisen nykytila.

Vain tarpeeksi laajalla ja monipuolisella tilannearviolla on mahdollista lähteä tekemään muutosta, joka johtaa kestävään tapaan tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja. 

Talousanalyysejä ja talouden tasapainottamiseen tähtääviä ohjelmia tehdään eri tavoin ja eri tasoilla. FCG:llä on pitkä kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten laskennasta organisaation ylemmältä tasolta aina yksittäisen potilaan ja terveysongelman hoidon kustannuksiin. Eri näkökulmat kustannusten muodostumisessa tulee ottaa huomioon, jottei säästetä yhtäällä ja käytetä resursseja tehottomasti toisaalla.

Mahdollisuudet sotekustannusten sopeuttamiseen

Mahdollisten sopeutuskohteiden löytämiseksi teemme talousanalyysin, jonka lähtötietoina käytetään sekä julkisia tietoja että kunnan, kuntayhtymän tai organisaation tilinpäätöstietoja. Näiden avulla rakentuu kokonaiskuva organisaation tilanteesta. Analyysiä voimme tarkentaa tuote- ja asiakaskohtaisella kustannuslaskennalla, jolloin pääsemme kiinni yksityiskohtiin ja voimme arvioida mm. resurssien käytön tehokkuutta. 

Analyysien ja laskennan tuloksena teemme johtopäätökset ja annamme suositukset, joita asiakkaamme hyödyntävät organisaaton päätöksenteossa. Tarvittaessa toimimme myös tukena muutosten ja sopeutusohjelmien toimeenpanossa, palveluverkkojen suunnittelussa ja toteuttamisessa. 

Sotekustannusten hallinta - Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.
21257.jpg
Anne
Puumalainen
Erityisasiantuntija/Tiiminvetäjä, Hyvinvointi ja sote
+358 50 537 7866