RAFAELA®-hoitoisuusluokitus tuottaa tietoa potilaan toteutuneesta hoitotyöstä ja tukee hoitotyön resursointia. Se kertoo yksikön tekemästä hoitotyöstä suhteessa hoitohenkilöstön määrään. Järjestelmän avulla voidaan kohdentaa hoitajien työpanos vastaamaan entistä paremmin potilaiden hoidon tarpeeseen.

Hoitoisuustieto mahdollistaa hoitoprosessien laadun, työn tuottavuuden ja kustannusten analysoinnin. Tietoa tarvitaan niin yksikkötason hoitotyöntekijöiden resursointiin, organisaation strategiseen suunnitteluun kuin päivittäiseen johtamiseen. Hoitoisuusluokitustieto tukee moniammatillisen työyhteisön toimintatapojen arvioimista ja kehittämistä.

RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmä tuottaa hoitotyön ja hoitohenkilökunnan johtamisessa tarvittavaa tietoa, jota hyödynnetään hoitotyön johtamisessa ja yhteisten toimintaprosessien arvioimisessa ja kehittämisessä. Tieto hoitoisuudesta lisää potilaslähtöistä ja läpinäkyvää toimintakulttuuria.

Oikea määrä hoitajia oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa

Yksikön optimaalinen hoitoisuus yhdistettynä hoitoisuus/hoitaja tunnuslukuun kertoo hoitohenkilökunnan riittävyydestä. Varmistamalla optimaalinen hoitohenkilökunnan resursointi hoitoisuustietoa hyödyntäen, voidaan edistää potilasturvallisuutta sekä toteuttaa laadukasta hoitotyötä. Samoja tietoja hyödyntäen voidaan edistää hoitohenkilökunnan työhyvinvointia sekä työturvallisuutta. 

Hoitoisuus kertoo tarvittavasta hoitotyön määrästä

RAFAELA®-järjestelmä tuo hoitajien työn näkyväksi. Hoitajat osallistuvat päätöksentekoon kirjaamalla ja arvioimalla toteutunutta hoitotyötä. Järjestelmän säännöllinen ja pitkäjänteinen käyttö tukee hoitajien ammatillista kehittymistä, luo pohjaa kollegiaalisuudelle ja on hoitajille itsensä johtamisen työväline.

Hoitoisuusluokitusjärjestelmän hyödyt

 • vahvistaa potilaslähtöisyyttä ja hoitotyön laatua 
 • parantaa potilasturvallisuutta
 • tuo hoitotyön näkyväksi ja arvioitavaksi
 • antaa vertailutietoa potilaiden hoitoisuudesta organisaation sisällä ja organisaatioiden kesken
 • mahdollistaa hoitohenkilökunnalle oman työn analysoinnin ja keskustelun työn sisällöstä
 • edistää hoitohenkilökunnan työhyvinvointia ja jaksamista
 • antaa perustelut henkilöresursoinnin määrittelemiseksi ja kohdentamiseksi.
 • mahdollistaa työkuormituksen tasaamisen organisaatiotasolla
 • helpottaa hoitohenkilökunnan sitoutumista muutoksiin
 • yhdenmukaistaa hoitotyön johtamista
 • yhteiset järjestelmään liittyvät toimintamallit ja terminologia tukevat keskustelua hoitotyön sisällöstä.

RAFAELA®-järjestelmän omistaa Suomen Kuntaliitto. Ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa FCG.   

Rafaela hoitoisuusseminaari 10.-11.11.

Hoitoisuus - Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.