Asiakaspalvelu on keskeinen osa terveyden- ja sosiaalihuollon työntekijän työpäivää. Asiakkaan vaikea elämäntilanne tai vaikkapa vain tiukka aikataulu voivat olla haasteita kohtaamisen onnistumiselle. Ratkaisumme ovat Kompassi- ja ARVOA-menetelmät.

Kompassi jäsentää asiakkaan elämäntilannetta

Kompassi on visuaalinen, jäsentävä ja helppokäyttöinen verkkopohjainen työkalu ja menetelmä. Se tarkoitus on edistää vuorovaikutusta ja vahvistaa ja koota yhteen asiakkaan tarvitsemaa verkostoa. Kompassin käyttökelpoisuus perustuu siihen, että siinä niin asiakas kuin asiakaspalvelijakin voivat nopeasti, joustavasti ja selkeästi hahmottaa asiakkaan elämäntilanteen keskeisillä ulottuvuuksilla. Kompassin avulla keskustelu mahdollistaa jäsentyneen palvelutarpeen arvioinnin perustan.

Kompassiin piirtyy hämähäkin seitin muotoinen kuvio. Se kertoo selkeästi, millä alueilla asiakas tuntee vointinsa hyväksi ja missä ovat kipukohdat.  

Kompassin palvelukytkennän avulla voidaan löytää sellaisia palvelun tuottajia, jotka tarjoavat sellaista toimintaa, jota asiakas voi tarvita. Samalla koko verkosto tulee läpinäkyvämmäksi kaikille toimijoille ja sen kokonaispotentiaali kasvaa. Kompassi mahdollistaa asiakaslähtöisen palveluohjauksen ja antaa johtotasolle tietoa siitä millaisia palvelutarpeita asiakkailla on, sekä vertailutietoa pitkällä aikavälillä asiakkaan kuvaamasta muutoksesta hänen elämäntilanteessaan.
 

ARVOA-menetelmä auttaa kartoittamaan asiakasperheen toimintakyvyn

ARVOA-menetelmä auttaa sosiaalialan työntekijää kartoittamaan asiakasperheen toimintakykyä, kuormitusta ja voimavaroja.  Näin perhe voidaan ohjata juuri sitä parhaiten tukeviin palveluihin. Arvioinnin jälkeen työntekijä näkee heti mahdolliset muutokset perheen avuntarpeessa. Tietoa voidaan käyttää perustana palvelusuunnitelmalle ja perhe ohjata juuri sitä parhaiten tukeviin palveluihin.  

ARVOA-menetelmä toimii selainpohjaisella sovelluksella, joten sen käyttöönotto on helppoa. Arvioinnin sujuu nopeasti, sillä asiakas voi täyttää itse arviointilomakkeen verkossa. Työntekijä näkee heti muutokset perheen toimintakyvyssä ja avuntarpeessa. 

Apua palvelusuunnitelman tekemiseen

Menetelmän avulla tuodaan näkyväksi asiakasperheen toimintakyky sekä työntekijän että asiakkaan näkökulmasta helposti hahmotettavana kuvana. Menetelmän tuottamaa tietoa voidaan käyttää perustana asiakasperheen palvelusuunnitelmalle.

ARVOA-menetelmän avulla saadaan tuotettua asiakas-, yksikkö- ja organisaatiotason raportit. Tietojen avulla voidaan seurata palveluiden vaikuttavuutta ja verrata yksittäisiä toimipisteitä toisiinsa. Aineiston avulla on myös mahdollista toteuttaa rekisterinpitäjäkohtainen tai alueellinen poikkileikkaustutkimus. 

ARVOA-menetelmän hinnoittelu perustuu kunnan väestöpohjaan. Sen kehitystyö siirtyi Kuntaliitolta FCG:lle syksyllä 2019. 

Kompassi ja ARVOA-menetelmä - Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.
Taru
Arnkil
Erityisasiantuntija, Hyvinvointi ja sote
+358 46 810 1665