Asiakaskohtaaminen

Kompassi-menetelmä

Ohjauspalveluissa olennaisinta on asiakkaan kuuleminen, sekä asiakaspalvelijan ja työntekijän yhteistyö. Hyvän vuorovaikutuksen luomiseen ja moniulotteisten tilanteiden jäsentämiseen tarvitaan asiakaslähtöisiä menetelmiä: Ratkaisumme on Kompassi.

Kompassi jäsentää asiakkaan elämäntilannetta

Kompassi on visuaalinen, jäsentävä ja helppokäyttöinen verkkopohjainen työkalu ja menetelmä. Se tarkoitus on edistää vuorovaikutusta, sekä vahvistaa ja koota yhteen asiakkaan tarvitsemaa verkostoa. Kompassin käyttökelpoisuus perustuu siihen, että siinä niin asiakas kuin asiakaspalvelijakin voivat nopeasti, joustavasti ja selkeästi hahmottaa asiakkaan elämäntilanteen keskeisillä ulottuvuuksilla. Kompassin avulla keskustelu mahdollistaa jäsentyneen palvelutarpeen arvioinnin perustan.

Kompassin visuaalisuus auttaa hahmottamaan asiakkaan voimavaroja ja haasteen paikkoja. Jäsentyneen kuvan avulla myös kokonaisuus hahmottuu selkeämmin.  

Kompassissa on myös ainutlaatuinen tapa kytkeä palvelut ja asiakaan tilanne toisiinsa. Tämän palvelukytkennän avulla voidaan löytää sellaista toimintaa, jota asiakas voi tarvita. Samalla koko verkosto tulee läpinäkyvämmäksi kaikille toimijoille ja sen kokonaispotentiaali kasvaa. Kompassi mahdollistaa asiakaslähtöisen palveluohjauksen ja antaa johtotasolle tietoa siitä millaisia palvelutarpeita asiakkailla on, sekä vertailutietoa pitkällä aikavälillä asiakkaan kuvaamasta muutoksesta hänen elämäntilanteessaan. Tiedolla johtamisen näkökulmasta Kompassi antaa tietoa palvelutarpeista asiakkaiden ja kuntalaisten kuvaamana.