Avuntarvetieto antaa perusteet asiakaslähtöisen ja tavoitteellisen toiminnan suunnitteluun. Hallinnoimme kolmea toimintakykymittaria, joita käytetään yhteisen AIRA-tietopalveluratkaisun kautta. AIRA parantaa toimintakykytiedon käytettävyyttä hoitoketjussa.

Toimintakyvyn arviointi on tärkeä osa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työtä. Ammattilaiset arvioivat objektiivisilla menetelmillä asiakkaan toimintakykyä ja avuntarvetta itsenäisesti sekä yhteistyössä asiakkaan ja asiakkaan läheisten kanssa. Arvioinnin tuloksena muodostuu luotettava kokonaiskuva asiakkaan toimintakyvystä ja avuntarpeesta.

Toimintakykytietoa hyödynnetään monipuolisesti

  • asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa ja päätöksissä
  • toimenpiteiden suunnittelussa
  • tavoitteiden määrittelyssä
  • toimenpiteiden vaikutuksien arvioinnissa.

Toimintakyvyn arvioinneista koostuu yksilötason tiedon lisäksi yksikkö- ja organisaatiotasoista tietoa. Kaikkiin ylläpitämiimme toimintakykymittareihin kuuluu mittarikohtainen sovellus. Sovelluksen ansiosta asiakas-,  yksikkö- sekä organisaatiotasoinen raportointi on vaivatonta, koska tiedot ovat kootusti hyödynnettävissä suoraan sovelluksen raportoinnista. Raporttien selkeät koonnit antavat tietoa yksikön ja organisaation toiminnan vaikutuksista. Toimintakykytiedon hyödyntäminen on konkreettisesti apuna organisaation tiedolla johtamisessa. Organisaation toiminta tulee perustua mitattuun tietoon, jossa toimintakykytiedolla on keskeinen rooli.

Oikein valituilla mittareilla luodaan pohja laadukkaalle toiminnalle ja vaikuttavalle tiedolla johtamiselle.

Vastaamme kolmesta eri segmentille suunnitellusta toimintakykymittarista. FIM®-mittaria soveltuu vajaakuntoisilla aikuisilla. RAVA®-mittari on ikäihmisille suunniteltu toimintakykymittari. TUVA®-mittari soveltuu mielenterveysasiakkailla. Vastaamme toimintakykymittarien yhdenmukaisesta kouluttamista. Kouluttautumisella menetelmän oikeaan käyttöön on tärkeä rooli mittarin luotettavuudessa sekä arviointien toistettavuudessa.
 

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.

REFERENSSIT