dDRG-FCG

Suunnitelmallista ja organisoitua perehdytystä muutostilanteisiin

Käynnissä oleva sote-uudistus muuttaa merkittävästi kunta-alaa. Mittava organisaatiouudistus, joka koskettaa yli 170 000 sote-alalla työskentelevää ihmistä, asettaa ison haasteen henkilöstöjohtamiselle. On selvää, että muutostilanteissa korostuu ihmisiin keskittyvän johtamistyön ja lähiesimiestuen merkitys. Käynnissä olevan muutoksen tavoitteisiin pääseminen edellyttää muutoksia paitsi organisoitumisessa myös tavassa tehdä työtä. Perehdytys on oppimisen tehokurssi, jonka läpi käyneet työntekijät toimivat muutosagentteina sote-uudistuksen toimeenpanossa.

Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus perehdyttää työntekijä työhönsä. Työnantajan tulee antaa opetusta ja ohjausta työhön ja työturvallisuuteen liittyen, ja varmistaa että työntekijä osaa tehdä työnsä turvallisesti. Perehdytys ja työnopastus koskee niin uusia kuin vanhoja työntekijöitä sekä kaikkia henkilöstöryhmiä. Laajat organisaatioissa tapahtuvat muutokset vaikuttavat luontaisesti merkittävästi tehtäviin ja toimintatapoihin. Perehdytys onkin jatkuva prosessi, jota tulee kehittää aina organisaation ja henkilöstön tarpeiden mukaisesti.

Käsillä on suuri muutos julkisella sektorilla. Uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alussa ja sote-uudistuksen myötä hyvinvointialueelle tulee siirtymään yli 200 000 työntekijää. FCG:n Intro- perehdytysohjelmisto auttaa työntekijöiden perehdyttämisen organisoinnissa, suunnittelussa ja lopulta itse toteutuksessa.

Intro on perehdyttämiseen tarkoitettu ohjelmisto, jonka avulla pystyy koordinoimaan ja hallitsemaan perehdytysten kokonaisuutta organisaatiossa. Introssa on jo valmiina erityisesti sosiaali- ja terveysalan tehtäviin sopivia perehdytysten mallipohjia, joiden avulla pääsee helposti luomaan ja muokkaamaan omaan organisaatioon sopivat perehdytyspohjat työn tueksi.

Intron avulla pystyy varmistamaan, että erilaisiin perehdytyksiin löytyy sopiva runko ja tarvittavat tiedot organisaatiosta ja työtehtävästä ovat helposti saatavilla koko perehdytystiimille ja itse perehdytettävälle. Introssa pääsee luomaan mallipohjia koko organisaation yleisperehdytykseen kuin myös toimiala- ja tehtäväkohtaisiin perehdytyksiin. Näin perehdytyksiä saadaan organisoitua uusien työntekijöiden perehdytyksien lisäksi sisäisiin siirtoihin, roolimuutoksiin kuin myös esimerkiksi lyhytkestoisiin sijaisuuksiin.

Perehdytysten organisoiminen Intron avulla tuo lisää suunnitelmallisuutta, läpinäkyvyyttä sekä seurattavuutta kaikkien perehdytysten toteuttamiseen muutostilanteessa. Kertyvän tiedon lisäksi jokaisen yksilöllistä perehdytyssuunnitelmaa pystytään tarvittaessa räätälöimään ja mukaan saadaan osallistettua koko tiimi. Laadukasta perehdytystä pidetään usein keskeisenä tekijänä, kun mietitään työntekijän sitoutumista ja motivaatiota.

Tutustu Introon tarkemmin Lue lisää ajatuksia sote-alan perehdytyksistä 

varkauden kaupunki lääkäreiden perehdytys
Varkauden kaupunki - Perehdytyksellä helpotusta lääkäreiden rekrytointiin

Varkauden kaupunki on aloittanut aktiivisen perehdytyksen kehittämisen ja ottanut käyttöönsä Intro perehdytystyökalun. Intro on ollut käytössä Varkaudessa kohta vuoden ajan, ja käyttö on lähtenyt liikkeelle hyvin. Varkauden kaupungin johtava ylilääkäri Jyrki Kyynäräinen toimii kouluttajalääkärinä ja on aktiivisesti koordinoimassa uusien lääkäreiden perehdytystä Varkaudessa.

Ksshp uusi sairaala perehdytys
KSSHP - Intron avulla yksilöllisempi ja laadukkaampi perehdytys

Intron avulla on haluttu kehittää erityisesti tehtäväkohtaista perehtymisen toteutumista. KSSHP:n arviointiylihoitaja Jaana Peltokoski ja kliinisen hoitotyön asiantuntija Niina Ylönen-Käyrä ovat yhtä mieltä siitä, että helppokäyttöinen sähköinen perehdytystyökalu auttaa perehdytyksen aikatauluttamisessa, mahdollistaa yksilöllisemmän perehdytysprosessin ja parantaa perehdytyksen laatua.