fcg-ruotsinkieliset-koulutukset

Svenskspråkiga utbildningar

FCG erbjuder aktuella utbildningar och evenemang för kommunfältet och välfärdsområden. Välj vilket sätt som passar dig bäst: kortare webbinarium på distans eller närevenemang med kvällsprogram och möjlighet att träffa kollegor - eller varför inte båda!

Evenemang och närutbildningar

Välkommen med på FCG:s närutbildningar för att höra inspirerande anföranden och utbyta erfarenheter med kollegor.

Ekonomi

FCG erbjuder ekonomiutbildningar till tjänsteinnehavare och förtroendevalda. Utbildningarna varierar från grundutbildningar om kommunalekonomin, till mera djupgående utbildningar för personal inom ekonomisektorn.

Organisation och ledarskap

FCG erbjuder ledarskapsutbildningar för både kommunal- och privatsekorn. Ledarskapsutbildningarna behandlar aktuella fenomen inom ledarskap och ger konkreta verktyg för arbetet som förman.

fcg-digikanava-hyvinvointialuepaattajapalvelu
FCG:s utbildnings- och evenemangskalender

Bekanta dig med FCG:s intressanta utbud på svenska och finska i utbildnings- och evenemangskalender.

Bildningsväsendet

FCG erbjuder utbildningar för utbildningssektorn om aktuella teman inom bildningsväsendet. Bekanta dig med våra webbinarier, aktualitetsdagar och evenemang.

Förvaltning och lagstiftning

FCG erbjuder aktuella förvaltningsutbildningar som ger deltagarna kunskap om och insikter i förvaltningens grunder och lagstiftning.  

Social- och hälsovård

FCG erbjuder utbildningar för social- och hälsovårdssektorn.  Utbildningarna samlar ihop det aktuella från social- och hälsovården och ger deltagarna information om förändringar i lagstiftning.

Digi, IT och säkerhet

FCG erbjuder utbildningar om digitalisering, datasäkerhet och de vanligaste Office-programmen.

Utbildningar specifikt för Åland

FCG erbjuder utbildningar för tjänstemän och förtroendevalda på Åland. Utbildningarna ger aktuell information om t.ex. lagstiftning och förvaltning. 

Beställningsutbildningar

Fråga gärna ifall du inte hittar teman i vår utbildningskalender som matchar din organisations behov. Ta kontakt så skräddarsyr och organiserar vi en utbildningsdag eller ett webbinarium enligt era önskemål.

Ta kontakt