Vaasan yliopistossa tehdyn pro gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää työnhakijoiden ja työnantajien näkemyksiä hyvästä kunta-alan työpaikkailmoituksesta. Tutkimukseen vastanneet työnhakijat pitivät ilmoituksia pääasiassa hyvinä, mutta 70 % löytää ilmoituksista myös kehitettävää. Nettikyselyyn osallistui 1216 työnhakijaa ja yli 100 työnantajaa Kuntarekry-palvelussa.

FCG Finnish Consulting Groupin toimeksiantona toteutetun Kaisa Helmisen viestintätieteiden gradun perusteella kunta-alan työpaikkailmoitusten kehityskohteista nousee esiin muutamia selkeitä teemoja. 

Näitä ovat muun muassa ilmoitusten virallisuus sekä vaatimusten ja kelpoisuusehtojen liiallinen painottaminen. Lisäksi parannettavaa voisi olla palkkatiedon kertomisesta silloin, kun palkkaa ei kerrota tarkasti euromääräisenä, vaan sen kerrotaan määräytyvän työehtosopimuksen mukaisesti. 

Työnhakijat toivovat ilmoituksiin myös enemmän rentoutta ja kiinnostavampaa sisältöä, ja toisaalta vähemmän kapulakieltä.

”Suurin osa kunta-alan työnhakijoista on sitä mieltä, että työpaikkailmoituksia voisi edelleen parantaa. Ilmoitukset voisivat olla entistä selkeämpiä ja informatiivisempia, niissä tulisi välttää jäykkyyttä, kapulakielisyyttä sekä vaatimusten ja kelpoisuusehtojen liiallista painottamista. Yllättävää oli, että palkasta kertomiseen otettiin kantaa jokaisen avoimen kysymyksen kohdalla ja hakijat toivoivatkin, että palkka ilmoitettaisiin joko tarkkana lukuna tai palkkahaitarina. Pääasiassa työnhakijat toivoivat ilmoituksilta jämäkkyyttä ja selkeyttä, mutta myös tietynlaista houkuttelevuutta ja kuvailevaa kielenkäyttöä”, kertoo aiheesta Vaasan yliopistossa pro gradun laatinut Kaisa Helminen, joka työskentelee FCG:llä Kuntarekryn palveluassistenttina.

FCG on kuntasektorin johtava rekrytointiohjelmistopalveluiden toimittaja. Sen yksi tunnetuimmista palveluista on koko Suomen kattava kunta-alan työnhaku- ja rekrytointipalvelu Kuntarekry. 

“Tutkimuksen tulokset tarjoavat hyödyllistä tietoa kaikille kunta-alan organisaatioille ja auttavat kuntasektorin työnantajia entisestään kehittämään työnhakijakokemusta sekä rakentamaan pitkäjänteisesti kuntaorganisaatioiden positiivista työnantajamielikuvaa”, kertoo FCG:n Rekrytointi- ja HR-ohjelmistot liiketoiminnan johtaja Misa Leiber.

Tutkimus tehtiin nettikyselynä viikon ajan alkuvuodesta 2021.

--

Lisämateriaalit:

Pro gradu: “Halutaan super-hyper-ihmisiä töihin”. Työnhakijoiden ja työnantajien näkemyksiä kunta-alan työpaikkailmoituksista (Kaisa Helminen, Vaasan yliopisto)

Kuvia medialle (Kaisa Helminen, Misa Leiber)

Yhteystiedot:
Misa Leiber
@email
040 543 2305

Kaisa Helminen
@email
041 730 4220
 

FCG Finnish Consulting Groupista: 

FCG Finnish Consulting Group on suurin suomalaisomisteinen konsulttialan yritys.  

Me FCG:llä kehitämme ratkaisuja hyvinvoinnin, kestävän elinympäristön ja hyvän hallinnon tarpeisiin Suomessa ja maailmalla. Olemme kuntien, yritysten ja yhteisöjen kumppani monialaisessa yhdyskuntasuunnittelussa, osaamisen kehittämisessä, hyvän hallinnon edistämisessä ja ohjelmistokehityksessä. Työskentelemme kansainvälisten rahoituslaitosten ja ministeriöiden kanssa edistääksemme parempaa elämää kehittyvissä maissa. Konsernissa työskentelee yli 700 osaajaa ympäri maailman. Liikevaihtomme oli vuonna 2020 71,7 miljoonaa euroa. Lisätietoja: www.fcg.fi    

FCG – Hyvän elämän tekijät.