FCG Finnish Consulting Group, Viitasaaren kaupunki ja Kehittämisyhtiö Witas Oy ovat mukana ympäristöministeriön rahoittamassa kiertotaloushankkeessa, jossa innovoidaan uusia käyttökohteita puuteollisuuden ylijäämämateriaaleille alue- ja maisemasuunnittelun elementteinä ja rakenteina.

Kestävä elimympäristö
Kestävä elinympäristö
Elinvoima
Elinvoima
Kaupunkisuunnittelu
Kaupunkisuunnittelu
Tutkimukset ja arvioinnit
Tutkimukset ja arvioinnit
Rakentaminen
Rakentaminen
Kiertotalous
Kiertotalous
Ilmastonmuutos
Ilmastonmuutos

Hankkeessa luodaan puualan toimijoille uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä edistetään puun käyttöä kiertotalouden keinoin. Lisäksi hankkeessa kehitetään yhteistyömahdollisuuksia eri tahojen, kuten kaavoituksen, suunnittelun ja paikallisten puualan yritysten, välillä. Hanke on osa ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää puurakentamista, sen osaamista ja vientiä.

"Haluamme herätellä eri tahoja miettimään jo suunnitteluvaiheessa, miten paikallisia ylijäämämateriaaleja voi hyödyntää nykyistä tehokkaammin ja monipuolisemmin. Haluamme osaltamme edesauttaa kiertotalousajattelun sisällyttämistä rakennushankkeisiin ja tuoda kokeellisen suunnittelutyön kautta esille puun kiertotalouden mahdollisuuksia alue- ja maisemasuunnittelun sekä rakentamisen prosesseissa. Haluamme lisäksi edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja tukea aluekehitystä", FCG:n kiertotalouden ja rakennetun ympäristön johtava asiantuntija, DI Jutta Laine-Ylijoki taustoittaa hankkeeseen lähdön syitä.

Koealustana Viitasaaren ekologinen puurakentamisen alue

Hankkeen koealustana toimii Viitasaaren Haukirinne ja sen Arboretum-alue, joka soveltuu maastoltaan ja sijainniltaan erinomaisesti testikohteeksi. 

"Kiertotalous ja ekologinen puurakentaminen ovat aluekehityksen keskiössä Viitasaarella. Alueella sijaitsee myös lukuisia puualan yrityksiä, mikä tuo mahdollisuuksia uusien resurssiviisaiden puunkäyttöratkaisujen kehittämiseen. Pioneerihanke tuo Haukirinteen alueen kehittämiseen kokonaan uuden näkökulman ja ulottuvuuden sekä laajentaa Arboretum-alueella tehtävän suunnittelutyön soveltamisalaa", kertoo hankkeen merkityksellisyydestä aluearkkitehti Helena Raatikainen.

Kun hanke vuoden 2020 lopulla valmistuu, tuotoksena on opas kiertotalouden ja puun mahdollisuuksista aluesuunnittelun eri vaiheissa ja mittakaavoissa. Opas suunnataan erityisesti kuntien maankäytön ja rakentamisen ohjauksesta vastaaville viranomaisille ja päätöksentekijöille. Sitä voidaan hyödyntää myös puurakentamisen kiertotaloutta edistävässä aluesuunnittelussa.

Lisätietoja hankkeesta:

Jutta Laine-Ylijoki 
kiertotalouden ja rakennetun ympäristön johtava asiantuntija, DI 
FCG Finnish Consulting Group Oy
@email
p. 040 522 8580

Helena Raatikainen
aluearkkitehti Pihtipudas-Viitasaari
Viitasaaren kaupunki
@email
p. 044 4597389