FCG:n ja Kuntaliiton Kuntapäättäjä-palvelu tarjoaa luottamushenkilöille tietoa ja oppia päätöksenteon tueksi. Kuntapäättäjä-oppimisympäristössä on maksuttomasti käytettävissä olevaa aineistoa ja FCG:n tuottamaa koulutussisältöä, johon kunta voi tilata luottamushenkilöilleen käyttöoikeuden. Tutustu Kuntapäättäjä-palveluihin täällä.

1. Yhteisrekisterinpitäjät

Suomen Kuntaliitto ry (jäljempänä Kuntaliitto), Y-tunnus 0926151-4, Toinen Linja 14, 00530 Helsinki / PL 200, 00101 Helsinki.

FCG Finnish Consulting Group Oy (jäljempänä FCG), Y-tunnus 1940671-3, Osmontie 34, 00610 Helsinki

2. Rekisteriasiat

Kuntaliitossa rekisteristä vastaa Jari Seppälä
Puhelin 050 66743
Sähköposti @email

FCG:llä rekisteristä vastaa Anniina Peltola
Puhelin 044 737 4803
Sähköposti @email

3. Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavana toimii Juha Aartoaho (@email, tietosuojavastaava@fcg.fi)

4. Rekisterin nimi

Kuntapäättäjärekisteri

5. Rekisteröityjen ryhmät

Rekisterissä käsitellään seuraavien henkilöryhmien henkilötietoja:

 • Kuntien ja kaupunkien luottamushenkilöehdokkaat
 • Kuntien ja kaupunkien luottamushenkilöt
 • Muut kuntien ja kaupunkien päättäjät

6. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • Koulutuksen hallinta ml. kohderyhmään kuuluvien henkilöiden tarkastaminen (ns. suljetut tapahtumat)
 • Koulutusviestintä ja -markkinointi
 • Kyselyt ja palaute
 • Laskutus (ja tähän liittyvät kirjanpitovelvoitteet)
 • Järjestelmässä tapahtuneiden virhetilanteiden ja tietoturva ongelmien ym. tukitilanteiden selvittämiseen.

Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun (koulutuksen hallinta, -viestintä ja -markkinointi) tai sopimukseen (kuntapäättäjäpalveluun rekisteröityminen) sekä lakisääteiseen velvoitteeseen (mm. kirjanpitovelvoitteet laskutustapahtumien säilytykseen liittyen). Lisäksi rekisteröidyiltä voidaan pyytää rekisteröidyn suostumusta tarvittaessa.

7. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot ja näiden suunniteltu säilytysaika

 • Nimi ja sähköpostiosoite
 • Kokemus, asema ja toimielin tiedot
 • Tieto mitä koulutuksia on suorittanut
 • Käyttöön perustuva lokitieto: IP-osoite, käyttäjätunnus, sähköpostiosoite ja lisätiedot voi sisältää muutettuja henkilötietoja.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Kirjanpitoa varten henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin lainsäädäntö velvoittaa.

Lokitietoja säilytetään 1 vuosi.

Jos ilmaiseksi rekisteröitynyt henkilö ei ole kirjautunut palveluun kahteen kuukauteen henkilötiedot poistetaan.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin ensisijaisena tietolähteenä käytetään rekisteröitymistä. Palvelusta maksavat organisaatiot voivat ilmoittaa rekisteröityjen henkilötiedot suoraan rekisterinpitäjälle.

9. Henkilötietojen vastaanottajat ja luovutukset

Rekisteröityjen henkilötietoja käsittelee Kuntaliiton ja FCG:n nimetyt henkilöt.

Käytämme alihankkijana Valamis Group Oy:tä palvelun tekniseen ylläpitoon ja kehittämiseen.

Henkilötiedot luovutetaan Kuntaliiton ja FCG:n asiakasrekistereihin, kuitenkin noudattaen aina voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.  

Rekisterin henkilötietoja ei luovuteta Kuntaliiton ja FCG:n ulkopuolisten toimijoiden käyttöön muuten kuin asiakkaan nimenomaisella suostumuksella.

10. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Siirron yhteydessä varmistamme, että henkilötietojen käsittely tapahtuu EU:n/ETA-alueella voimassa olevaa henkilötietojen suojaa noudattaen käyttämällä EU:n hyväksymiä vakiolausekkeita tai muuta vastaavaa järjestelyä.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Yksittäisen henkilön asiakastiedot ovat vain Kuntaliiton ja FCG:n henkilökunnan sekä erilaisten rekisterinpitoon liittyvien alihankkijoiden nähtävissä. Käyttöoikeudet asiakastietoihin annetaan työntekijöille siinä laajuudessa kuin kunkin työtehtävät sitä edellyttävät. Tietojärjestelmässä olevia henkilötietoja käytetään käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Tietojärjestelmät on suojattu ja päivitetty asianmukaisesti.

12. Evästeet

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu laitteellesi. Kuntapäättäjät sivustolla käytetään vain toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä.

Nimi

Tarkoitus

Asettanut

JSESSIONID

Selausistunnon yksilöllinen tunnus. Sekä kirjautuneella että kirjautumattomalla käyttäjällä on jsessionid

Valamis

GUEST_LANGUAGE_ID

Muistaa käyttäjän kieliasetukset

Valamis

LFR_POD

sisäinen pyynnön reitityseväste tilaista istuntoa varten.

Valamis

COMPANY_ID

sisäinen yritystunnus kirjautuneen istunnon yhteydessä.

Valamis

LFR_SESSION_STATE_*****

Liferay-komponentin istunnon tilan tunniste.

Valamis

13. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos käsittely tapahtuu rekisteröidyn suostumukseen perustuen.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisteröidyllä on milloin tahansa peruuttaa suostumukseen perustuva henkilötietojen käsittelyoikeus.

Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Rekisteröidylle toimitetaan tarvittavat tässä tietosuojaselosteessa annetut henkilötiedot, kun henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä tai kun henkilötietoja ei ole saatu suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietojen antaminen ei ole lakisääteinen tai sopimukseen tai sopimuksen tekemiseen perustuva vaatimus. Kaikkien tapahtumassa kävijöiden /ilmoittautuvien tulee antaa perushenkilötietonsa turvallisuuden takaamiseksi.

Rekisteröidyille tarjotaan profiloinnin kautta mielenkiintoista rekisteröityä kiinnostavaa sisältöä.

14. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Kehitämme jatkuvasti palveluamme. Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa. Muutokset voivat liittyä myös lainsäädännön muutokseen. Jos tehtävät muutokset ovat olennaisia, ilmoitamme siitä verkkosivustolla ja/tai olemalla sinuun yhteydessä muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.

Suosittelemme, että tutustut tämän tietosuojaselosteen sisältöön aika ajoin, jotta saat tietoosi selosteeseen mahdollisesti tehdyt muutokset.

Viimeksi päivitetty 22.06.2021.

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.