Analyysit – Painelaskelmat – Sopeutus - Liitosselvitykset

 

FCG:n palvelut seurakunnille

SEURAKUNTAKOHTAINEN ANALYYSI

Arvio jäsenmäärän ja verotulon kehityksestä ja tämän vaikutuksesta toimintakatteen kasvuun ja paineeseen kirkollisveroprosenttia kohtaan.

Monipuolinen analyysi, joka sisältää seuraavat tarkastelut:

 • Seurakunnan jäsenmääräarvio
 • Kunnan asukasluvun ja väestön ikärakenteen kehitys
 • Kirkollisveron toteuma ja kehitysarvio
 • Toimintakatteen kehitys
 • Bruttoinvestoinnit
 • Painelaskelmat
 • Verrokkitarkastelu (koko maa ja nimetyt verrokkiseurakunnat)

FCG:n konsultti käy analyysin läpi asiakkaan kanssa etänä tai esittelee analyysin haluttaessa asiakkaan luona.

PAINELASKELMA

Painelaskelman avulla voidaan ennakoida seurakunnan talouden tulevaa kehitystä menneen kehityksen, nykytilan ja käytettävissä olevien taustatietojen pohjalta.

Laskelman avulla seurakunta voi ennakoida mm. jäsenmäärän muutoksen tai investointien vaikutusta talouden tasapainoon ja/tai sopeutustarpeeseen.

Seurakunta voi käyttää painelaskelmaa oman suunnittelun tukena.

TALOUDEN SOPEUTUS

FCG:llä on ollut monen kunnan sopeutustyön tukena ja auttanut myös seurakuntia sopeuttamaan talouttaan. Kokemuksen mukaan sopeutustyö onnistuu parhaiten johdetun prosessin avulla. FCG tarjoaa sopeutustyöhön selkeän prosessin, hyvät analyysityökalut ja ulkopuolisen asiantuntijan näkemyksen. Sopeutustyön tavoitteena on valmistella yhdessä seurakunnan toimijoiden kanssa pakettina kirkkovaltuustossa hyväksyttävä ohjelma, jonka avulla seurakunnan talous saadaan tasapainoiseksi asetetun tavoitteen mukaisesti.

SEURAKUNTIEN LIITOSSELVITYKSET

FCG:n asiantuntija voi toimia liittymistä selvittävien seurakuntien selvitysmiehenä/liitoskonsulttina vastaten liitosprosessin toteuttamisesta ja liitosselvityksen laatimisesta. Selvityksessä tehdään mm. liitoslaskelmat eli kunkin seurakunnan painelaskelma itsenäisenä ja nämä yhdistämällä uuden seurakunnan liitoslaskelma sekä analyysit siitä, mitä jatkaminen itsenäisenä seurakuntana ja uutena seurakuntana merkitsee.

FCG:n käyttämä tietoaineisto:

 • Kirkkohallituksen data
 • Tilastokeskuksen väestötiedot
 • Kuntaliiton veroennuste
 • Seurakunnalta erikseen pyydettävät tiedot

FCG:llä on käytössä kunkin seurakunnan alueen kunnista kattavat väestöä, rakennetta ja kehitystä kuvaava tietoaineisto, mitä voidaan hyödyntää tulevan kehityksen ennakoinnissa.

Seurakuntatalous - Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.