Kuntalain mukaan kunnan valtuusto määrittelee kunnan strategian, jossa päätetään kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategian toteuttamisen tueksi kunta tarvitsee usein poikkihallinnollisia strategian toteuttamisohjelmia.

Kuntalain mukaan kunnan valtuusto määrittelee kunnan strategian, jossa päätetään kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategian muodon jokainen kunta voi itse päättää, mutta laissa on listattu teemat, joita sen tulisi ottaa huomioon. Niitä ovat

 1. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
 2. palvelujen järjestäminen ja tuottaminen
 3. kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet
 4. omistajapolitiikka
 5. henkilöstöpolitiikka
 6. kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
 7. elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Lisäksi strategiassa on määriteltävä sen toteutumisen arvioinnin ja seurannan periaatteet. 

Strategia perustuu arvioon kunnan nykytilasta ja tulevaisuuden toimintaympäristön muutoksista ja vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategialla ja sen toteuttamisohjelmilla ohjataan kunnan palvelutoiminnan järjestämistä, rahoitusta sekä resurssien jakamista. Kuntastrategia ohjaa parhaimmillaan koko kuntakonsernia ja sisältää relevantit ohjausvaikutukset koko kuntakonsernin eri osien johtamiselle.

Selkeä strategia on edellytys muutoksessa.

Strategian toteuttamisen tueksi kunta tarvitsee usein poikkihallinnollisia strategian toteuttamisohjelmia. Ohjelmat laaditaan linjassa kuntastrategian kanssa ja niissä määritellään strategiaa tarkemmalla tasolla mitä eri toimialoilla konkreettisesti lähdetään tekemään tai miten eri ilmiöiden suhteen kunnassa edetään.

 

FCG:llä on monipuolisin ja laajin kokemus kuntakentän strategia- ja ohjelmatyöskentelystä. Suunnittelemme strategiaprosessin alkumetreiltä sen toteutuksen tarkempaan juoksutukseen yhdessä tilaajan kanssa. Kokonaisten strategiaprosessien lisäksi tuemme kuntia valtuustokauden eri vaiheissa strategiatyöpajoin ja -teemaseminaarein, sekä autamme strategian toteutumisen seurannassa ja arvioinnissa. 

Palvelumme

 • kuntastrategiaprosessi
 • kuntastrategian toteuttamista tukevat työpajat
 • strategian toteutumisen seuranta ja arvioinnit
 • ennakointi ja tulevaisuustyöpajat
 • kuntastrategiasta johdetut toimenpideohjelmat ja politiikat, mm.
 • elinvoima ja hyvinvointiohjelmat
 • omistajapolitiikka
 • osallisuusohjelmat
 • talouden tasapainottamisohjelmat
 • palveluohjelmat
 • henkilöstöpolitiikka

Strategia ja ohjelmat - Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.
20976.jpg
Kimmo
Haapasalo
Johtaja, Johtaminen ja talous, Johtaminen ja Talous
+358 40 520 3020