Olemme laajentaneet tutkimuspalvelujamme, jotta ne tukevat mahdollisimman hyvin ajankohtaisia uudistuksia.  FCG:n tutkimustoiminta toteuttaa monipuolisesti selvityksiä, tutkimuksia ja tilannekatsauksia. Hyödynnämme alan uusinta tutkimustietoa tukeaksemme päätöksenteossa sekä kuntia että valtionhallintoa. Tutkijoillamme on myös laaja verkosto yhteistyökumppaneita. 

Selvityksillä vastataan asiakkaiden monipuolisiin tietotarpeisiin. Tutkimus-palveluidemme asiakkaita ovat Suomen suurimmat kaupungit, kunnat, ministeriöt ja valtion virastot. Analysoimme aineistot ja koostamme tulokset johtopäätöksiksi ja kehittämissuosituksiksi. Muutos lähtee aina nykytilan arvioinnista.

Esimerkkejä toimeksiannoistamme 

 • erikoissairaanhoidon aluetaloudellinen merkitys (Sosteri-kuntayhtymä)
 • luonnontieteen alojen osaamistarpeet yritysten näkökulmasta (Oulun yliopisto
 • passiivisen infrastruktuurin tilanne kunnissa (Traficom)
 • jakamistalous saaristoalueiden mahdollisuutena (MMM)
 • ammatillisen koulutuksen kustannusselvitys (OPH)
 • Terveet -tilat 2028 -konsulttiselvitys
 • kyselytuotteet.

Asukaskyselyillä saadaan tehokkaasti selville kuntalaisten käsitykset palveluista. Yli 30 kuntaa käsittävä vertailutietokanta helpottaa omien vahvuuksien hahmottamista ja kehittämiskohteiden löytämistä. Asiakastyytyväisyystutkimuksissa tutkimuslomake suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa tai voidaan käyttää vakioituja pohjia, jolloin mahdollistuu vertailu muihin organisaatioihin. 

Esimerkkejä toimeksiannoista

 • yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimus yli 50:ssä kaupungissa
 • kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimus (KAPA) kerran valtuustokaudessa
 • vuosittain toistettava Kuntapalvelut -tutkimus (KUPA)
 • vertailujärjestelmät ja tilastoanalyysit 

Hyödynnämme monipuolisesti tilastoanalyysejä ja vertailujärjestelmiä esimerkiksi palvelujen kustannusten, palvelurakenteen ja toimintaympäristön analyysiin. Elinvoimaisuuden kehitystrendejä esimerkiksi työpaikkojen, työvoiman ja tuotannon osalta voidaan arvioida vuosiksi eteenpäin. Vertailutietoa voidaan hyödyntää mm. strategian seurannassa. 

Esimerkkejä toimeksiannoista 

 • odotekustannukset ja säästöpotentiaali yli 50 kunnassa
 • toimintaympäristöanalyysi USO5-verkoston kunnissa
 • kuntatalouden painelaskelmat vuoteen 2035
 • työpaikka- ja työvoimaskenaariot 

Arvioinnit

Arviointi tuottaa uutta tietoa mm. ohjelmien ja organisaatioiden toiminnas-ta ja vaikutuksista. Kehittämiseen tuo lisäulottuvuutta mahdollisuus verrata omia vahvuuksia ja kehityskohteita muihin organisaatioihin. Arviointi tuo esiin kehittämiskohteet. 

Esimerkkejä menetelmistä 

 • ITE-arviointimenetelmä on toiminnan laadun arviointiin ja kehittämiseen tarkoitettu ketterä työyhteisöllinen väline. Helppokäyttöisenä se onkin usein ensimmäinen askel kohti järjestelmällistä laadunhallintaa. ITE-menetelmää voi käyttää kuka tahansa työnsä laadusta ja sen kehittämisestä kiinnostunut: yksityiset ja julkiset työyhteisöt, ammatissa toimivat ja vapaa-ehtoiset. 
 • CAF (Common Assessment Framework) on julkisen sektorin organisaatioille tarkoitettu laadunarviointityökalu, jonka käytöstä meillä on pitkä kokemus.

Tutkimukset ja raportit - Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.