Kuntatalous on historiansa suurimmassa kriisissä. Kolme neljästä Manner-Suomen kunnasta eli yhteensä 225 kuntaa teki vuonna 2019 negatiivisen tuloksen. Koronakriisi on syventänyt kuntien talousahdinkoa entisestään. Talouden tasapainottaminen on meneillään tai edessä valtaosassa kunnista.

FCG:n ja Kuntaliiton Kestävä kuntatalous -verkostohanke tarjoaa kunnille konkreettista tukea, osaamista ja uusia työkaluja talouden kestävyyden parantamiseksi ja parhaiden käytäntöjen hyödyntämiseksi. Tavoitteenamme on hyödyntää koko Kuntaliittokonsernin osaaminen kuntatalouden haasteiden ratkomiseksi ja talouden tasapainon edistämiseksi.

Verkostohankkeen keskeiset näkökulmat

Talouden tilannekuva ja ennakointi

 • Koronakriisin, SOTE-ratkaisun, valtakunnallisen talouskehityksen ja alueellisten väestömuutosten kuntatalousvaikutukset
 • Toimintaympäristömuutoksien vaikutukset kuntien palvelurakenteeseen, käyttötalouteen sekä rahoitukseen
 • Käyttötalouden muutoksien vaikutukset investointeihin ja investointien vaikutukset käyttötalouteen ja taseeseen
 • Kuntatalouden komponentit

Painelaskenta ja taustamuuttujien vaikutukset

 • Palvelutarpeeseen vaikuttaminen ja osaoptimoinnista kokonaisuuksien hallintaan
 • Palvelujen laadun määrittäminen ja tavat järjestää palvelut
 • Peruskunnan sopeutuskeinojen luokittelu
 • Tasetarkastelu mm. laskennalliset oikaisut kirjanpitoarvoihin ja taseessa olevan ei järjestämisvastuulla olevan käyttöomaisuuden tunnistaminen
 • Investoinnit – oma vai ulkoinen tase
 • Konsernitarkastelu mm. rahoittava vai rahoitettava konserni ja työntekijärakenne konsernin sisällä

Muutoksista päättäminen ja niiden toteuttaminen

 • Päätöksentekokyvyn parantaminen
 • Sopeuttamisesta päättäminen ja sopeuttamisen toimeenpanon prosessi

Kestävään kuntatalous verkostohankkeeseen osallistuminen ja hinnoittelu

Osallistuminen sisältää tilannekuva-analyysin, kolme valtakunnallista seminaaria, kaksi tai kolme organisaation omaa kehittämistilaisuutta ja kerran kvartaalissa pidettävät teemaryhmätilaisuudet.

Hinnoittelu perustuu kuntaorganisaation kokoon:

 • alle 10 000 asukasta 9 000 euroa
 • 10 000-30 000 asukasta 12 000 euroa
 • 30 000-50 000 asukasta 17 000 euroa
 • yli 50 000 asukasta 23 000 euroa.

Lisäksi laskutetaan asiantuntijoiden matkustuskustannukset todellisten toteutuneiden kulujen mukaisesti.

Lisätietoja
Kimmo Haapasalo
projektijohtaja
FCG, Johdon ja palvelujen konsultointi
p. 040 520 3020
@email

Juha Koskinen
asiantuntija
FCG-Perlacon
p. 050 407 4855
@email

Ilari Soosalu
johtaja, kuntatalous
Kuntaliitto
p. 050 371 2999
@email

 

Lataa verkostohankkeen esittely