fcg-tyosuhde-edut

Työsuhde-edut ja työhyvinvointi

Huolehdimme työntekijöiden hyvinvoinnista töissä ja vapaa-ajalla. Työajat ovat joustavat ja henkilöstö voi tehdä tehtävistä riippuen myös etätyötä.

Henkilöstöedut

Liikunta-, kulttuuri- ja lounasedut

Tarjoamme henkilöstölle monipuolisia, työnantajan tukemia liikunta- ja kulttuurietuja ja mahdollisuuksia osallistua vapaa-ajan toimintaan ja sen suunnitteluun. Käpylän toimipisteessä on työntekijöiden käytössä oma kuntosali. Käytössämme on Edenredin lounasetu.

Sairaan lapsen hoito -palvelu

Meillä on yksityisen palveluntuottajan kanssa sopimus sairaan lapsen kotihoidosta. Palvelua voi käyttää tilanteessa, jossa lapsi sairastuu ja työntekijällä on hoidettavana välttämättömiä työtehtäviä. 

Muita henkilöstöetuja

Muihin henkilöstöetuihimme kuuluvat muiden muassa:

  • Kaikkia työntekijöitä koskettava vapaa-ajan tapaturmavakuutus
  • Mahdollisuus osallistua erilaisiin sisäisiin ja ulkoisiin koulutuksiin
  • Puhelin ja -liittymäetu

FC Go!

FC Go on FCG:läisten oma vapaa-ajan yhteisö, joka organisoi erilaisia yhteisiä vapaa-ajan aktivitetteeja, esimerkiksi teatteri-iltoja, juoksukouluja, erilaisia urheilulajikokeiluja ja ruoanlaittokursseja. Perinteeksi on jo muodostunut kevättalven laskettelumatka Tahkolle. 

Työhyvinvointi

Huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista ja työterveyshuollon palvelumme ovat lakisääteistä kattavammat. Työhyvinvointia mitataan kyselyin joka vuosi. Henkilöstönedustajat ovat mukana työhyvinvointiin liittyvien käytäntöjen suunnittelussa.  

FCG_hyvinvointi
Kahvitauko terassilla.

Liikkuva työ

Meillä on tavoitteena tarjota henkilökunnalle mahdollisimman joustavat
työskentelyolosuhteet ja mahdollisuuksia tarpeen vaatiessa liikkuvaan työhön. Liikkuva
työ tarkoittaa paitsi etätyötä, myös yleisemmin työskentelyä työnantajan toimitilojen
tai oman työpisteen ulkopuolella. 

Johtaminen ja esimiestyö

Noudatamme hyvän henkilöstöjohtamisen käytäntöjä sekä lakeja ja työnantajaa sitovia työehtosopimuksia.

Johtamisen ja esimiestyön kehittämisessä keskeistä on auttaa esimiehiämme tarjoamaan asiantuntijoillemme avointa, vuorovaikutteista ja toimivaa johtamista teemalla ”huippuasiantuntijoille huippuesimiehet”. Tavoitteenamme on, että FCG on mukava, reilu ja rento työpaikka, jossa töitä tehdään ketterillä toimintamalleilla. 

Välitämme toisistamme

Yksi kolmesta arvoistamme on välittäminen. Käytännön työssä se näkyy toisten auttamisena. Välitämme työkavereistamme ja tiimeistämme, autamme ja valmennamme toisiamme erilaisissa työtilanteissa.