Havainnekuva virtapiireistä
Uratarina

Asko Laitinen, testausasiantuntija, rekrytointi- ja HR-ohjelmistot

Työskentelen FCG:llä testausasiantuntijana rekrytointi- ja HR-ohjelmistotiimissä. Vastuullani on FCG:n kehittämän perehdytysohjelmisto Intron testaus. Intron avulla yritykset ja organisaatiot voivat tehostaa uusien työntekijöiden perehdytystä sekä nopeuttaa heidän siirtymistään tuottavaan työhön.

Testaajan työhön voi päätyä montaa erilaista reittiä. Itselläni on pohjana tietojenkäsittelytieteiden opinnot ja sen jälkeen olen tehnyt vaihtelevissa rooleissa ohjelmistoalan töitä, joista suurin osa on liittynyt jollain tavalla testaukseen ja laadunvarmistukseen. Urani alussa työtehtävät liittyivät vahvasti mobiililaitteisiin ja niiden testaamiseen, mutta viimeiset kymmenen vuotta ovat kuluneet pääasiassa pilvipalveluohjelmistojen kehitys- ja testaustehtävien parissa. Matkan varrella tehtäviini on kuulunut myös projektipäällikön, tiimimanagerin ja scrum masterin tehtäviä. 

Suorituskykytestauksen kehittäminen haastaa omaa osaamista ja tukee ammatillistä kehittymistä

FCG:hen törmäsin vuonna 2020 LinkedInissä. Erinäisten vaiheiden kautta päädyin hakemaan Digitalisaatio ja osaamisen kehittäminen -liiketoiminnassa avoinna ollutta tehtävää ja nyt olen viihtynyt täällä hyvin jo muutaman vuoden ajan.

Suorituskykytestauksen kehittäminen Intro-tuotteelle on monella tapaa ollut mielenkiintoinen tehtävä. Sopivan testityökalun ja -ympäristön rakentamistyössä olen päässyt hyödyntämään, haastamaan ja kehittämään omaa osaamistani monipuolisesti. Testaus saatetaan mieltää rutiininomaiseksi työksi, mutta siinä kuitenkin useita eri osa-alueita, joihin voi erikoistua ja siten haastaa itseään aina uudelleen. Usein testaamiseen kuuluu olennaisena osana myös automaatiotestit, joita voidaan toteuttaa erilaisilla testausympäristöillä ja ohjelmointikielillä kuten Pythonilla ja Robot Frameworkilla. 

Mielekkäintä nykyisessä tehtävässäni on se, että voin itse vaikuttaa siihen, miten organisoin työpäiväni. Saan myös valita itselleni  sopivimmat työkalut ja testausmenetelmät, mikä motivoi ja sujuvoittaa päivittäisen työni tekemistä.

FCG:llä olen päässyt myös kehittämään omaan osaamistani. Uusien asioiden opiskeleminen ja hyödyntäminen päivittäisessä työssä onnistuu hyvin, ja olenkin suorittanut työn ohessa  erilaisia koodaukseen ja testaukseen liittyviä verkkokursseja. Lisäksi seuraan aktiivisesti testaukseen liittyviä trendejä ja julkaisuja. Pyrin poimimaan kursseista ja julkaisuista itselleni ja työhöni olennaisia asioita ja  myös hyödyntämään oppimaani työssäni aktiivisesti.

Hyvin toteutettu etätyömahdollisuus tukee työn ja muun elämän yhdistämistä

Kun aloitin FCG:llä laajat etätyösuositukset olivat juuri tulleet voimaan. Perehtyminen tehtävään ja tiimiin onnistui kuitenkin mainiosti yhdistämällä lähi- ja etäperehdytystä.

Tietyt työtehtävät sujuvat rutiininomaisesti, kuten ajastettujen testien tulosten tarkistaminen heti työpäivän alkajaisiksi aamuisin. Pelkkää rutiinia työ ei kuitenkaan ole, vaikka näin voisi testaajan työstä ajatellakin. Testiautomaation parissa vastaan tulee erilaisia tilanteita ja yllättäviä käänteitä, joten työpäivien sisällöt vaihtelevat hyvin paljon. Samoin tutkivan testauksen osalta ei yleensä etukäteen tiedä lopputulosta, joten myös siltä osin työpäivät ovat harvoin toistensa kaltaisia.

FCG:llä parasta on asiantuntevat ja ammattitaitoiset kollegat sekä mahdollisuus vaikuttaa omaan tekemiseen. Hyvin toteutettu etätyömahdollisuus on myös tärkeä asia, mikä auttaa jaksamaan työssä, sekä yhdistämään työtä ja muuta elämää.

Asko Laitinen
Asko Laitinen
Testausasiantuntija
Lähetä viesti