Koronaepidemia siirtää monet toiminnot verkkoon, mutta osaatko hoitaa etänä haastavat asiakaspalvelutilanteet? Tervetuloa webinaariin!

  • Puhelinasiakaspalvelun hyvä vuorovaikutus 7.5. 
    Hyvä vuorovaikutus puhelinasiakaspalvelussa on prosessi, jonka sujumiseen on mahdollisuus vaikuttaa. Puolentoista tunnin webinaarin aikana käsittelemme vuorovaikutustilanteiden hyvää hallintaa ja haastavien tilanteiden hoitamista.
  • Etävastaanoton vuorovaikutusvalmennus 12.5.

    Terveysala digitalisoituu ja henkilökohtaisesti hoidettujen kohtaamisten rinnalle on kehitetty monia sähköisiä palveluita. Korona-aikana ne yleistyvät nopeasti. Etävastaanottoa ei voi verrata tavalliseen vastaanottotyöhön. Tule oppimaan, kuinka toimit etätilanteessa.

  • Hoidon tarpeen arviointi puhelimessa 20.5. 

    Hoidon tarpeen arviointi puhelimessa voi olla haastavaa ja potilasturvallisuuden vuoksi on hyvin tärkeää, että sekä normaalissa terveyskeskustoiminnassa että päivystysyksikössä hoidon tarpeen arviointia tekevällä terveydenhuollon ammattihenkilöllä on tehtävän edellyttämä osaaminen. Webinaarissa käsittelemme mm. ammattihenkilöstön vastuita ja velvollisuuksia, hätäpotilaan tunnistamista ja sosiaalista hätätilannetta.