eHuuhde-  ja eDesi-mittarit myös asiakkaiden nähtäville Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä
Läpinäkyvyys on iso askel infektioden torjunnassa. Ymmärrys vaikuttaa ihmiseen ja ihmisellä on suurin vaikutus asioihin.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ottaa käyttöön ensi vuoden alussa FCG:n kehittämät henkilökunnan käsihygienian tasoa havainnollistavat eHuuhde- ja eDesi-mittarit. Asiakkaat voivat seurata reaaliaikaista tilannetta sairaanhoitopiirin verkkosivuilta.

– Potilasturvallisuuden kehittäminen ja infektioriskien ehkäiseminen on uuden strategiamme keskeisiä tavoitteita, ja käsihygienian rooli on ensiarvoisen tärkeä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Tuomalla seurantatiedot julkiseksi haluamme lisätä tietoisuutta, avoimuutta ja keskustelua asiasta, kertoo johtajaylilääkäri Sally Järvelä  KHSHP:n verkkosivuilla.

FCG Flowmedik on kehittänyt infektioiden torjunnan seurantaa useiden sairaaloiden kanssa ja myös kansainvälisesti.

– Infektioiden torjunta on manuaalista ja vaatii osaamista. Siihen liittyy monia inhimillisiä tekijöitä. Teoreettiseen täydellisyyteen ei koskaan päästä, mutta toimintakulttuurimuutokseen tähtäävä tahtotila ja läpinäkyvyys ovat kaiken a ja o. Kanta-Hämeen keskussairaala on asettanut riman korkealle, ja seurantalogiikka noudattaa pitkälti WHO:n asettamia standardeja. Tämä ei valitettavasti ole normi laajemmin, kertoo kehitysjohtaja Michael Rossing.

Eri tutkimusten mukaan jopa 20–70 % hoitoon liittyvistä infektioista olisi ehkäistävissä huolellisemmalla hygienian noudattamisella. 

- Toiminnan läpinäkyväksi tekeminen on ensimmäinen iso askel. Taloudellista merkitystä arvioitaessa voimme käyttää lähtökohtana hoitoon liittyvien infektioiden satojen miljoonien eurojen joko suoria tai välillisiä vuosikustannuksia,  Michael Rossing jatkaa.

Lisätietoja
michael.rossing@fcg.fi