Tapahtumassa viisitoista kaupunkikehittämisen eri alojen asiantuntijaa kokoontui visioimaan ja jakamaan näkemyksiään.

Kestävä elimympäristö
Kestävä elinympäristö
Infra
Infra
Kaupunkisuunnittelu
Kaupunkisuunnittelu
Rakentaminen
Rakentaminen

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat yhä keskeisemmin esillä sekä kaupunkien kehittämisessä että yritysten liiketoimintastrategioissa. Kaupungit edistävät sosiaalista, taloudellista ja ekologista kestävää kehitystä tavoitteellisilla ohjelmilla. Samalla ne mahdollistavat uudenlaiset palvelut esimerkiksi liikenteeseen toimien palvelualustoina ja hyödyntäen digitaalisia kiertotalouteen liittyviä menetelmiä.

Sustainable and Smart cities -tapahtumassa puhujat käsittelivät kaupunkikehittämistä eri näkökulmista. Madridin avoimen innovaatiokeskuksen Medialab Pradon johtaja Marcos García huomautti, että urbaanit innovaatiot eivät synny uusilla härpäkkeillä tai verkostojen luomisella, vaan ihmisten kokoontuminen yhteen on keskeistä. 

Aarhusin kaupungin ilmastojohtaja Henrik D. H. Müller esitteli kunniainhimoisen strategian, jolla nopeutetaan kaupungin siirtymistä hiilineutraaliksi. 

Ilmiönrakentaja Tero Vanhanen FIRA:sta avasi rakennusalan näkökulmia lennokkaassa esityksessään ja havainnollisti ajatteluaan demoamalla yleisölle nopeaa 3D-suunnittelua.

Lahden kaupungin kestävän liikkumisen projektipäällikkö Anna Huttunen (kuvassa) esitteli innovaation, jolla kaupunkilaiset haastetaan pienentämään omaa hiilijalanjälkeään kännykkäsovelluksen avulla. Lahti on valittu vuoden 2021 vihreäksi pääkaupungiksi.

Espoon kaupungin projektipäällikkö Veera Vihula kertoi Kaupunki palveluna -ajattelusta, jossa kaupunki hakee uutta asemaa osana ekosysteemiä. Palvelut ideoidaan ja tuotetaan yhdessä kaupunkiyhteisön kanssa. 

FCG:n johtava kiertotalouden asiantuntija Jutta Laine-Ylijoki korosti kestävän kaupungin ihmisläheisyyttä. Muutokset täytyy suhteuttaa niihin lähtökohtiin, joihin asukkaat itse ovat valmiita.