Koronaviruksen leviämiseen emme voi vaikuttaa, asiakkaidemme jaksamiseen voimme. Olemme rakentaneet koulutuskokonaisuuden, joka tähtää voimavarojen tiedostamiseen ja käyttöönottoon haastavissa tilanteissa. 

Hyvät tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat toimivan yhteistyön kulmakiviä. Erilaisissa muutostilanteissa niiden merkitys korostuu entisestään. Poikkeusolot, joissa parhaillaan elämme, haastavat näitä taitoja aivan uudella tavalla. 

- Koulutussarjan tavoitteena on parantaa osallistujien taitoja ja valmiuksia suoriutua kuormittavista tilanteista ja tehdä sujuvaa ja tuottavaa yhteistyötä kollegoiden, asiakkaiden, kumppaneiden sekä kaikkien sidosryhmien kanssa hyödyntämällä aivotutkimuksen oppeja omassa toiminnassaan, koulutussuunnittelija Marianna af Hällström kertoo.

Koulutuksen avulla osallistuja:

  • ymmärtää, miten aivomme ohjaavat meitä sosiaalisissa tilanteissa
  • löytää keinoja ajatella, hyödyntää tunteita, reagoida ja toimia joustavasti
  • oppii katsomaan vuorovaikutustilanteita toisen näkökulmasta sekä viestimään asioista niin, että toisen osapuolen on mahdollista vastaanottaa ja ymmärtää viesti sekä olla halukas yhteistyöhön

Koulutukset sopivat ammattialasta riippumatta kaikille. Asiantuntijoina ToimintaKonseptin kokeneet valmentajat Virpi Haverinen ja Sari Laitinen.

Webinaarit muodostavat kokonaisuuden, mutta niistä voi rakentaa myös itselleen sopivan opintopolun.

17.4. Stressaava tilanne päällä – miten rauhoitan tilanteen ja keskityn olennaiseen? 
Koulutuksen tavoitteena on parantaa osallistujien valmiuksia suoriutua kuormittavista tilanteista hyödyntämällä aivotutkimuksen oppeja.

24.4. Panosta psykologiseen turvallisuuteen kriisin keskellä 
Sujuva yhteistyö edellyttää psykologista turvallisuutta. Opi tunnistamaan merkit, joista tiedät, että sinun on aika panostaa turvallisuuden kokemukseen ja poimi vinkkejä sen toteuttamiseen.

8.5. Aivojen perusasetukset 
Miksi neuvoni ja vinkkini kaikuvat kuin kuuroille korville? Miksi välillä tuntuu, ettei yhteistä säveltä löydy millään? Tunnista aivojen perusasetukset, joiden ymmärtäminen luo pohjan rakentaa sujuvaa yhteistyötä ja välttää ristiriitoja.

15.5. Oma mieli haltuun – haasta ajatteluasi ja uskomuksiasi
Ajattelu on hyvä renki, mutta huono isäntä. Omiin ajatuksiin sokeasti luottaminen aiheuttaa vääriä tulkintoja ja ristiriitoja. Tunnista ajattelusi sokeat pisteet ja opi itse toimimaan joustavammin.

29.5. Taitavaksi tunteiden kanssa
Tunne antaa yhteistyölle merkityksen ja voiman siirtää vaikka vuoria – tai pahimmillaan vie pohjan pois yhdessä tekemiseltä. Tunnista tunteiden vaikutusmekanismi ja poimi arkeesi keinoja ohjata niin omia kuin toistenkin tunteita.

5.6. Vuorovaikutus toimivaksi 
Avoimuus ja taito keskustalla rakentavasti kaikesta, myös vaikeista asioista, ovat sujuvan yhteistyön liima. Opi kiteyttämään oma sanottavasi aivomyönteisesti  ja kuuntelemaan toista niin, että hänelle syntyy aito kuulluksi tulemisen kokemus.

Vaikka koulutusten näkökulma on henkilökohtaisen ominaisuuksien kehittämisessä, tarkastelemme aihetta aina laajemmin myös organisaation tasolla. Koulutukset nivoutuvat luontevasti organisaatiokohtaiseen kehittämiseen ja konsultointiin. Voit ilmoittautua yhteen tai useampaan webinaariin kerralla. Yhden webinaarin hinta on 210€/hlö.

Kun osallistut useampaan kuin kahteen webinaariin, hinta muodostuu seuraaasti:
1-2 webinaaria 210€/kpl
3-5 webinaaria 200€/kpl
Koko sarja eli 6 webinaaria 190€/kpl