FCG verkostohanke

Verkostohanke kehittää ja jakaa hyvät käytännöt

Verkostohankkeet tarjoavat aktiivisille kehittäjäkunnille mahdollisuuden oppia uutta ja verkostoitua muiden kanssa.
FCG on saavuttanut vankan aseman kuntien uudistumista ja kehittymistä tukevien verkostohankkeiden toteuttajana.

Tällä hetkellä käynnissä olevat verkostohankkeet 
•    Uuden sukupolven organisaatio  (USO) 
•    Toimintakykyiset kuntakonsernit (TOK)
•    Kuntien elinvoiman kehittämisverkosto (EVE)
•    Tiedolla johtamisen verkostohanke (TIJO 3)