Vuodesta 2021 alkaen kunnat raportoivat taloustietonsa julkisen hallinnon suositusten mukaisesti Valtiokonttorin kuntatalouden tietopalveluun. Samaan aikaan kunnissa siirrytään tehtäväluokituksen mukaisesta taloustiedon raportoinnista palveluluokituksen mukaiseen raportointiin.

Verkostoprojekti avuksi muutosvaiheessa

FCG ja Kuntaliitto ovat rakentaneet tiedolla johtamisen verkostohankkeen eli Tijon. Hanke tukee kuntia automatisoituvan talousraportoinnin muutoksessa, palveluluokituksen haltuun ottamisessa ja talouden pitkäjänteisessä tasapainottamisessa. Keinoina ovat tuotteistus, ja taloustiedon automatisointi.

Tuottavuutta, vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä voidaan parantaa mm.

  • ottamalla käyttöön uusia tapoja järjestää ja tuottaa ydinpalveluja
  • kehittämällä omaa toimintaa ja prosesseja
  • johtamalla tietoon perustuen.

Toiminnan kehittäminen on mahdollista, kun  päätöksenteossa on käytettävissä luotettava ja ajantasaista tietoa omasta toiminnasta ja toimintaympäristöstä. 

Tijo-verkostohankkeen sisältö

  • Kuntatieto-ohjelman mukaisen talousraportoinnin ohjaus.
  • strategisen talousjohtamisen sisäisen ja ulkoisen raportoinnin kehittämistuki.
  • omien toimintatapojen ja -mallien suunnittelun ja käyttöönoton tuki osallistujakunnissa ja niiden levittäminen muihin kuntiin.
  • kuntakohtainen räätälöity johdon konsultointi, jolla tuetaan ao. kunnan kehittämistä ja uudistumista.

Tijo verkostohankkeen hinta on 8 950 € + alv. Lisäksi laskutetaan konsultin/konsulttien matkakustannukset toteutuneiden kulujen mukaisesti. 

Tiedolla johtamisen verkostohanke - Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.
20976.jpg
Kimmo
Haapasalo
Johtaja, Johtaminen ja talous, Johtaminen ja Talous
+358 40 520 3020