Rocks_iStock-913407976_1920x552.jpg

Yhdyspintatapojen rakentaminen

Vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisen vastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä perustettaville hyvinvointialueille vuonna 2023, ei yhteistyön tarve tai sen merkitys kuntien ja alueiden välillä vähene.

Kunta ja hyvinvointialue ovat molemmat olemassa kansalaisia varten. Jatkossakin saumaton yhteistyö on tärkeää. Asiakkaalle tai asukkaalle on tärkeintä, että hän saa parhaimman mahdollisen palvelun sen järjestäjästä riippumatta. Sujuvien palveluiden takaamiseksi tarvitaan hyvin toimivia yhdyspintoja, kahden tai useamman organisaation toiminnallisia rajoja ja yhteistyön paikkoja. 

Keskeisiä yhdyspinnoille kuuluvia tehtäviä hyvinvointialueiden käynnistyttyä ovat esimerkiksi oppilas- ja opiskelijahuolto, liikunta-, nuoriso- ja kulttuurityö sekä työllisyyden hoito ja elinkeinopolitiikka. 

Yhdyspintatapojen luomisessa olemme kokenein kumppani. Tunnemme luottamushenkilöiden tarpeet ja osaamme kouluttaa heidät. Kuntalaisten vaikuttava osallistaminen estää demokratiavajeen syntymisessä. Luontevien johtamisen ja käytännön toiminnan haltijayhdyspinnat antavat tukevan maaperän tehokkaille palveille. 

Tuemme yhteiskuntamme evoluutiota ja meillä on eri menetelmät ja laaja kokemus. Meillä on kymmenien vuosien kokemus laajojen ja vaikuttavien verkostojen rakentamisesta ja ylläpidosta.  

Palveluitamme ovat: 

  • Vaikuttavien verkostojen ja yhteistyön luonti ja koordinointi  
  • Yhdyspintajohtamisen vastuiden ja roolien määrittäminen 
  • Hyvien käytänteiden kehittäminen hyvinvointialueiden, kuntien ja järjestöjen kanssa 
  • Alueellinen hyte-työn organisoinnin ja kouluttamisen tuki