FCG – hyvän elämän tekijät

FCG:n tuote- ja palveluvalikoima on jatkumo, joka alkaa asiakkaiden strategisen päätöksenteon tukemisesta, jatkuu siitä yhdyskunta- ja palvelurakenteiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen sekä näyttäytyy tavallisille kansalaisille terveellisenä ja turvallisena ympäristönä ja toimivina palveluina. Tätä jatkumoa kuvaa FCG:n slogan ”FCG – Hyvän elämän tekijät”.

Blogikirjoitukset

Elämme kiireistä aikaa. Hoiva- ja sosiaalialalla vaaditaan laatua ja...Lue blogi
Myös FIM®-mittarin kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa
Kirjoittaja: Toimialajohtaja Juhani Pirinen, FCG Rakennusterveys ja sisäi...Lue blogi
Homeongelma, talossa vai päässä?
Kunnalliset osakeyhtiöt toimivat haastavassa toimintaympäristös...Lue blogi
Asiantuntemuksella vältetään kuntayhtiöiden karikot