FCG - Hyvän elämän tekijät

FCG on vahva yritys, jonka toiminta on ankkuroitu suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseen ja pitkään kansainväliseen kehittämiskokemukseen eri puolilla maapalloa.

FCG tarjoaa asiakkailleen konsultoinnin, koulutuksen, monialaisen yhdyskuntasuunnittelun ja ohjelmistoliiketoiminnan palveluita kotimaassa ja kansainvälisesti. 

FCG:n vahvuus perustuu laaja-alaiseen ja jatkuvasti kehittyvään osaamiseen, joustavaan kykyyn toimia muuttuvassa ympäristössä ja asiantuntevaan henkilöstöön, jonka toiminta pohjautuu FCG:n arvoihin ja eettisiin periaatteisiin.

Nyt ja tulevaisuudessa FCG:lle on tärkeää kaikessa toiminnassaan huomioida kestävän kehityksen edistämiselle asetetut tavoitteet. FCG on vahva ohjelmistotalo

FCG:n palveluvalikoimaan kuuluu myös erilaisia asiantuntijaohjelmistoja ja niitä tukevia palveluja. Tutustu ohjelmistopalveluumme. 


Ajankohtaista FCG:ltä

Tia Salminen on aloittanut FCG:n uutena katu-, tie- ja liikennesuunnittelun toimialajohtajana 7.1. Helsingissä. Salminen siirtyy tehtävään Järvenpään kaupungilta, jossa hän toimi kunnallistekniikan suunnittelupäällikkönä. Lue uutinen
Tia Salminen nimitetty katu-, tie- ja liikennesuunnittelun toimialajohtajaksi
Ensimmäiset lääkärin etävastaanotot ovat helmikuussa.Lue uutinen
Ylä-Savon sotekuntayhtymässä eChat- ja eVideo-etäpalvelut käyttöön
Design Finland 100 -hankkeen Nordic Business & Design Case Competition -kilpailu järjestettiin Singaporessa kolmatta kertaa. FCG oli mukana Afrikan liiketoiminnan edistämiseen liittyvän haasteen kanssa. FCG:n haasteeseen vastannut joukkue voitti kilpailun.Lue uutinen
Opiskelijatyö FCG:n näkymistä Afrikan markkinoilla palkittu Singaporessa
Kuntien lastensuojelu on paineen alla, ja aikaa kuluu tulipalojen sammuttamiseen. Mutta voisiko asioita tehdä toisin?Lue uutinen
Lastensuojelun verkostohanke käynnistyy

Blogikirjoitukset

Hyvinvoiva henkilöstö on organisaation tärkein voimavara. Työhyvinvoinnin lisääntyessä työn tuottavuus ja sitoutuminen kasvavat, sairauspoissaolot vähenevät, motivaatio ja ilo lisääntyvät. Ne ovat tärkeitä työssä jaksamisen tekijöitä. Työhyvinvointiin panostaminen tuottaa säästöjä...Lue blogi
Työntekijöiden hyvinvointi on voimavara sotepuolella
Kuohunta vanhusten hoiva-alan ympärillä jatkuu. Tilanne kärjistyi noin vuosi sitten, kun yksityisen hoiva-alan yrityksen yksikkö jouduttiin sulkemaan siellä ilmenneiden mm. resurssivajeeseen liittyvien puutteiden vuoksi. Vastaavia tapauksia on viimeisen vuoden aikana esiintynyt useampiakin, valitettavasti. Esiin tulleet tapaukset ovat pääasiassa koskeneet yksityi...Lue blogi
Henkilöstöresursoinnin sietämätön vaikeus
Kuntien mahdollisuus harjoittaa liiketoimintaa ns. omana toimintana on rajallista. Vanhastaan on katsottu, ettei kunnan toimialaan kuulu puhtaasti kaupallisen tai teollisen toiminnan harjoittaminen. Periaatetta vahvistamaan säädettiin kuntalakiin kilpailuneutraliteettisyistä johtuen vuonna 2013 suoranainen velvollisuus yhtiöittää sellainen kunnan toiminta, jota harjoi...Lue blogi
Kunnallisen osakeyhtiön hallitustyö vaatii monipuolista osaamista
Kunnan tärkeä tehtävä on edistää elinvoimaa alueellaan. Elinvoiman ja sen edistämisen voi käsittää ainakin 311 eri tavalla. Jokainen kunta linjaa tavoitteitaan strategiassa ja tarkentaa niitä ohjelmissaan, mutta miten elinvoimatavoitteissa onnistumista olisi sitten syytä mitata? Onko edes mahdollista mitata tavoitteissa onnistumista muuto...Lue blogi
Elinvoiman edistymisen mittaaminen kunnissa