Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Miten luodaan sosiaali- ja terveyspalveluita, joissa asiakkaat saavat vaikuttavaa ja asiakaslähtöistä hoitoa, henkilökunta viihtyy ja voi hyvin työssään ja joissa edistetään yksilön ja yhteiskunnan terveyttä ja hyvinvointia?

Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteiskunnallinen merkittävyys ja resurssiniukkuus edellyttävät tietoon perustuvaa ja tulevaisuutta rakentavaa, viisasta päätöksentekoa. Dataohjautuvuus ja digitaalisuus luovat reittejä aiempaa vaikuttavampiin ja asiakaslähtöisiin palveluihin. Taitavalla ja ihmisiä kunnioittavalla johtamisella huolehditaan sote-ammattilaisten työkyvystä ja hyvinvoinnista jatkuvien muutosten ja kasvavien haasteiden keskellä.

Vahvat sosiaali- ja terveyspalvelut tehdään yhdessä

Asiantuntijapalvelumme kattavat sosiaali- ja terveysalan konsultoinnin koko sen laajuudessa. Tunnemme niin erikoissairaanhoidon kuin perustason palvelut. Autamme asiakkaitamme yhtä lailla sosiaalipalveluiden kuin talouden haastavissa kysymyksissä. Palveluitamme ovat mm. tuki ja suositukset sote-palveluiden hyvän johtamiseen huomioiden sekä tietojohtamisen kysymykset että arvostava ihmisten johtaminen, vaikuttavien ja asiakaslähtöisen palveluiden kehittäminen, sote-palvelutuotannon ympäristövaikutusten arvioiti sekä strateginen työkykyjohtaminen. 

Toimimme kumppanina sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Teemme yhteistyötä satojen organisaatioiden kanssa ja toteutamme sekä määräaikaisia projekteja että pitkäkestoisia kehityshankkeita. Autamme uusia hyvinvointialueita kestävän talouden suunnittelussa, strategiatyössä sekä johtamisjärjestelmien kehittämisessä – myös murrosvaiheen jälkeen.

Tunnemme alan arjen: suurin osa tiimissämme työskentelevistä asiantuntijoista on työskennellyt myös ammattilaisena palveluita tuottavissa asiakasorganisaatioissa. 

Kokemus ja laaja tietopohja sote-palveluista tekevät meistä parhaan kumppanin muutokseen 

Kun etsit uusia ratkaisuja sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen, apunasi on kokenut Sote ja hyvinvointi -tiimimme. Tunnemme alan, sen haasteet ja mahdollisuudet. Kumppanina kysymme oikeat kysymykset, perehdymme huolella nykytilaan ja teemme kehittämisehdotuksen. Tuemme myös siinä vaiheessa, kun hyvin suunniteltu muutos viedään käytäntöön ja annamme työkalut toiminnan jatkuvaan arviointiin. 

Koska FCG on toiminut sote-konsultoinnin parissa jo vuosikymmeniä, on käytössämme monipuoliset tietoaineistot ja erityistä osaamista niiden hyödyntämiseen. Omistamme ja kehitämme ainutlaatuisia menetelmiä sote-palveluiden tiedolla johtamisen tueksi. Näiden ansiosta voimme nojata kaikessa työssämme vastuullisesti faktaan ja auttaa myös asiakastamme löytämään parhaat ratkaisut tietoon pohjautuen. 

Emma Kajander
Emma Kajander
Liiketoimintajohtaja, Sote ja hyvinvointi
Lähetä viesti