Elinkeinot ja aluekehitys

Elinvoimainen alue hyödyttää niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Viitoitamme potentiaalisimmat kehityssuunnat ja tuemme kuntia muutoksessa.

Valaistuja toimistorakennuksen ikkunoita pimeällä

Kaupungistumisen aiheuttamat muutokset näkyvät Suomessa ja maailmalla. Samalla kun kaupungeissa etsitään ratkaisuja yhä tiiviimpään asumiseen, pohditaan toisaalla, miten houkuttaa työikäisiä asukkaita ylläpitämään yhteiskunnalle välttämättömiä palveluja.  

Tutustu palveluihimme:

Yritysten sijoittuminen alueelle

Kunnat, kaupungit ja kaupunkiseudut kilpailevat keskenään yrityksistä. Koska positiiviset vaikutukset aluetalouteen ovat ilmeiset, tämä on selvää. Mutta miten selvitä kilpailussa voittajana? FCG Finnish Consulting Group on kehittänyt palvelukonseptikokonaisuuden, jonka avulla edistetään alueen yritysilmastoa ja taloudellista kehitystä. Yritysten vaikutus aluetalouteen näyttäytyy merkittävänä tekijänä, joka ei pelkästään lisää työpaikkoja, vaan myös vauhdittaa innovaatioita ja paikallisen elinkeinoelämän monipuolistumista.

Seudullisen energiataseen kirkastaminen luo kestävän energiaympäristön, joka toimii houkuttelevana paikkana niille yrityksille, jotka painottavat hiilijalanjälkensä minimoimista. Elinkeinokäyttöön tarkoitettujen tonttien konseptointi puolestaan tarjoaa yrityksille selkeän näkymän mahdollisuuksista ja rohkaisee investointeihin, mikä puolestaan tukee alueellista kasvua ja kehitystä. Lisäksi tarkka aluetaloudellisten vaikutusten arviointi SYVA auttaa paikallisia päättäjiä tekemään perusteltuja päätöksiä, jotka hyödyttävät koko yhteisöä. Nämä palvelukonseptit yhdessä muodostavat vankan perustan, joka paitsi houkuttelee yrityksiä alueelle, myös vahvistaa alueen kestävää taloudellista tulevaisuutta.

Lataa alta esitteet palvelukonsepteista ja tutustu lisää!

Elinvoimaisuus rakentuu alueellisille vahvuuksille

Asiantuntemuksemme ja pitkä kokemuksemme kuntasektorin kehityshankkeiden parissa tekevät meistä luontevan kumppanin elinvoimaisuutta kehittämään. Laaja toimistoverkkomme Suomessa mahdollistaa läheisen yhteistyön asiakkaidemme kanssa. Paikallistuntemus parantaa myös projektien laatua – rakennamme alueellisten vahvuuksien päälle. 

Kehitämme alueita monipuolisesti 

Lähestymme aluekehitystä monesta tulosuunnasta. Konsultoimme elinvoiman johtamisen kysymyksissä ja tarjoamme myös taloudellista osaamistamme projektien tueksi. Kiinteistöveroselvitysten kautta tilkitään kunnan vuotava veropohja varmistamalla, että kaikki kiinteistöverot tulevat maksetuiksi. 

Matkailun kehittäminen keskittyy lisäämään houkuttelevuutta turismin näkökulmasta, kun taas kiinteistökehittämisen fokuksessa ovat alueen olemassa ja suunnitteilla olevat kiinteistöt. Asiantuntijamme tukevat myös hankekehityksessä ja rahoituksen hankkimisessa, mahdollistaen laajemmat, ulkopuolista rahoitusta edellyttävät kehityshankkeet. Henkilöliikenteen välityspalvelut tukevat muutoksessa kohti älykkäitä ja kestävämpiä kunnallispalveluita. 

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme – kerromme mielellämme lisää!

Jan Tvrdy
Jan Tvrdy
Liiketoimintajohtaja, Kaupunkisuunnittelu
Lähetä viesti
Kimmo Haapasalo
Kimmo Haapasalo
Johtaja, Johtaminen ja talous
Lähetä viesti