Kiinteistöveroselvitys

Kiinteistöveroselvitys laajentaa veropohjaa tasavertaisesti.

Ilmakuva valaistuista kaduista ja rakennuksista illalla

Kunnilta jää vuosittain saamatta jopa satojen miljoonien eurojen kiinteistöverotulot kuntien ja Verohallinnon puutteellisten kiinteistörekisterien vuoksi. Samaan aikaan kuntatalouteen kohdistuu paljon säästöpaineita. Asiantuntevasti laadittu kiinteistöveroselvitys varmistaa, että kunnan veropohja on kunnossa, eikä veroprosenttia tarvitse korottaa tarpeettomasti.  

Kiinteistöveron ulkopuolella olevaa rakennusalaa jopa 20 prosenttia  

Kuntien näkökulmasta kiinteistövero on vakaa ja turvallinen tulonlähde, jonka tuotto on helposti ennakoitavissa. Kiinteistöveron ulkopuolelle on kuitenkin useista syistä johtuen jäänyt huomattava määrä rakennusmassaa, joka ei sisälly minkään viranomaistahon rekisteritietoihin.    

Puutteellisten ja virheellisten rekisteritietojen vuoksi merkittävä osa kiinteistöveron piiriin kuuluvista verokohteista jää verottamatta. Kiinteistöveron ulkopuolella olevan rakennusalan osuus saattaa olla jopa yli 20 %.  

Kiinteistöveroselvitys yhtenäistää rekisteritiedot ja nostaa verotuloja 

Asiantuntijoidemme avulla tuot kuntasi rakennustiedot ajan tasalle ja varmistat, että verovelvollisia kohdellaan tasa-arvoisesti. Kiinteistöveroselvitys on pääsääntöisesti kaksivaiheinen prosessi, koostuen sekä paikkatietoanalyysistä että varsinaisista kiinteistöillä tehtävistä kiinteistöverotarkistuksista. Projekti räätälöidään kunnan tarpeiden ja aikataulun pohjalta.

Virheiden oikaisu ja puuttuvien rakennusten saattaminen kiinteistöveron piiriin kasvattaa merkittävästi kunnan kiinteistöverotuloja ja edistää myös kiinteistönomistajien tasa-arvoista verokohtelua. 

Teemme kiinteistöverohyöty- ja kuntataloudellisia selvityksiä myös tuulivoimaan liittyen, niin kunnille kuin tuulivoimasektorin toimijoille. Verottajan vuoden 2020 kiinteistöverokertymätietojen mukaan tuulivoima on merkittävä verotulonlähde erityisesti pienissä kunnissa, joissa tuulivoimaloita on useita. Yksittäisen kunnan saamat verotulot riippuvat voimalan rakennuskustannuksista, tuulivoimaloiden määrästä ja tehosta sekä kunnan määrittämästä kiinteistöveroveroprosentista. 

Oikaisuvaatimuksella kiinteistönomistaja voi korjata verotusta takautuvasti 

Kiinteistöveron oikeellisuus kiinnostaa myös kiinteistönomistajia: puutteelliset tai virheelliset Digi- ja väestötietoviraston ja verottajan tiedot vaikuttavat rakennusten verotusarvoon ja sitä kautta myös maksettavaan kiinteistöveron määrään. Tietojen ajantasaisuus on avuksi myös kiinteistökaupan due diligence -vaiheessa.  

Koska tietojen tarkistaminen voi olla kiinteistöjä omistavalle verovelvolliselle haasteellista ja resursseja vaativaa, suoritamme kiinteistöveron oikeellisuustarkastuksia kiinteistönomistajille läpi vuoden. Oikaisuvaatimuksen avulla verotusta voidaan korjata takautuvasti kolmelta vuodelta. 

Kirjoja kirjaston hyllyllä

Kiinteistöveroselvityksiä käsittelevässä webinaarissa FCG:n asiantuntija Risto Kärkkäinen käy läpi mm. selvityksen eri vaiheita sekä sitä, minkälaisia todellisia hyötyjä kunnissa on tehdyn selvityksen kautta saavutettu. 

Kiinnostuitko kiinteistöveroselvityksestä?

Ota yhteyttä ja varaa aika maksuttomaan konsultaatioon – katsotaan yhdessä, miten voisimme auttaa! 

Ota yhteyttä asiantuntijaamme. 

Risto Kärkkäinen
Risto Kärkkäinen
Projektijohtaja/Business Owner
Lähetä viesti
Jan Tvrdy
Jan Tvrdy
Liiketoimintajohtaja, Kaupunkisuunnittelu
Lähetä viesti