Kiinteistöveroselvitykset

Kiinteistöveroselvitys laajentaa veropohjaa tasavertaisesti

Vältä kunnan veroprosentin tarpeeton nosto kiinteistöveroselvityksellä   

Kuntien näkökulmasta kiinteistövero on vakaa ja turvallinen tulonlähde, jonka tuotto on helposti ennakoitavissa. Kiinteistöveron ulkopuolelle on kuitenkin puutteellisten ja virheellisten rekisteritietojen vuoksi jäänyt jopa yli 20 % rakennusalasta. Tästä johtuen kunnilta jää saamatta merkittävä osuus kiinteistöverotuloista.  

Kunnilta jää vuosittain saamatta jopa satojen miljoonien eurojen kiinteistöverotulot kuntien ja Verohallinnon puutteellisten kiinteistörekisterien vuoksi. 

Samaan aikaan kun merkittävä osa kiinteistöveron piiriin kuuluvista verokohteista jää verottamatta, kuntatalouteen kohdistuu voimakkaita säästöpaineita. Asiantuntevasti laadittu kiinteistöveroselvitys varmistaa, että kunnan veropohja on kunnossa, eikä veroprosenttia tarvitse korottaa tarpeettomasti. 

Kiinteistöveroselvitys yhtenäistää rekisteritiedot ja nostaa verotuloja   

FCG:llä on pitkä kokemus kiinteistöveroselvitysten tekemisestä. Asiantuntijoidemme avulla tuot kuntasi rakennustiedot ajan tasalle ja varmistat, että verovelvollisia kohdellaan tasa-arvoisesti. 

Kiinteistöveroselvitys on pääsääntöisesti kaksivaiheinen prosessi koostuen sekä paikkatietoanalyysistä että varsinaisista kiinteistöillä tehtävistä kiinteistöverotarkistuksista. Projekti räätälöidään kunnan tarpeiden ja aikataulun pohjalta. 

Virheiden oikaisu ja puuttuvien rakennusten saattaminen kiinteistöveron piiriin kasvattaa merkittävästi kunnan kiinteistöverotuloja ja edistää myös kiinteistönomistajien tasa-arvoista verokohtelua.  

Haluatko tutustua lisää FCG:n tarjoamaan kiinteistöveroselvitykseen? Lataa esite tai ota suoraan yhteyttä asiantuntijaamme! 

Lataus kuvake

Kiinteistöveroselvityksiä käsittelevässä webinaarissa FCG:n asiantuntija Risto Kärkkäinen käy läpi mm. selvityksen eri vaiheita sekä sitä, minkälaisia todellisia hyötyjä kunnissa on tehdyn selvityksen kautta saavutettu. 

Kiinteistöveroselvitysten tulokset ovat olleet onnistuneita ja tuoneet kunnille selkeästi lisää uutta veropotentiaalia. Selvityksen takaisinmaksuaika on 2–4 vuotta, joten hyödyt realisoituvat kunnalle nopeasti. Kiinteistöveron kautta saatava tuotto säilyy pysyvänä, vuotuisena tulona kunnalle. Lue lisää asiantuntijamme Tuija Liljan näkemystekstistä. 

FCG:ltä saat selvitykset myös tuulivoimaan liittyen

Teemme kiinteistöverohyöty- ja kuntataloudellisia selvityksiä myös tuulivoimaan liittyen, niin kunnille kuin tuulivoimasektorin toimijoille.  

Verottajan vuoden 2020 kiinteistöverokertymätietojen mukaan tuulivoima on merkittävä verotulonlähde erityisesti pienissä kunnissa, joissa tuulivoimaloita on useita. Yksittäisen kunnan saamat verotulot riippuvat voimalan rakennuskustannuksista, tuulivoimaloiden määrästä ja tehosta sekä kunnan määrittämästä kiinteistöveroveroprosentista.   

Oikaisuvaatimuksella kiinteistönomistaja voi korjata verotusta takautuvasti  

Kiinteistöveron oikeellisuus kiinnostaa myös kiinteistönomistajia: puutteelliset tai virheelliset Digi- ja väestötietoviraston ja verottajan tiedot vaikuttavat rakennusten verotusarvoon ja sitä kautta myös maksettavaan kiinteistöveron määrään. Tietojen ajantasaisuus on avuksi myös kiinteistökaupan due diligence -vaiheessa.   

Koska tietojen tarkistaminen voi olla kiinteistöjä omistavalle verovelvolliselle haasteellista ja resursseja vaativaa, suoritamme kiinteistöveron oikeellisuustarkastuksia kiinteistönomistajille läpi vuoden. Oikaisuvaatimuksen avulla verotusta voidaan korjata takautuvasti kolmelta vuodelta. 

Kiinnostuitko kiinteistöveroselvityksestä?

Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä, miten voisimme auttaa! 

Lähetä yhteydenottopyyntö

Lähetä yhteydenottopyyntö

Ota yhteyttä asiantuntijaamme. 

Risto Kärkkäinen
Risto Kärkkäinen
Projektijohtaja/Business Owner
Lähetä viesti
Jan Tvrdy
Jan Tvrdy
Liiketoimintajohtaja, Kaupunkisuunnittelu
Lähetä viesti