Kaupunkisuunnittelu 

Kaupungistuminen kiihtyy niin Suomessa kuin maailmalla. Tulevaisuuteen katsovalla kaupunkisuunnittelulla ennakoimme muutoksia, autamme varautumaan ja sopeutumaan muuttuvaan ilmastoon, luomme hyvät toimintaedellytykset yrityksille ja rakennamme asukkaiden hyvinvointia.

Kaupunkeihin kohdistuu uudenlaisia odotuksia. Niiden pitää pystyä vastaamaan asukkaiden odotuksiin, luomaan hyvät puitteet kehittyville palveluille ja vahvistamaan yritysten toimintaedellytyksiä. Samalla ilmastonmuutoksen hillitseminen ja sen vaikutuksiin sopeutuminen asettavat kaupunkisuunnittelulle tärkeitä tavoitteita. Tulevaisuuden kaupunki on kestävä, viihtyisä, helppokäyttöinen ja suunniteltu asukkaan näkökulmasta.

Suunnittelemme paikkoja, joissa on hyvä elää 

Meiltä FCG:ltä löydät kaikki kaupunkisuunnittelun ammattilaiset saman katon alta. Kehitämme infraa, älykkäitä liikennepalveluja sekä toimivaa vesihuoltoa. Tarjoamme kokonaisvaltaisia yhdyskuntasuunnittelupalveluita aina kaupunkiarkkitehtuurin ja maankäytön suunnitelmista maisemasuunnitteluun sekä tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Hankkeiden mittakaava vaihtelee maakunta- ja seututasolta tontinkäyttösuunnitteluun sekä kortteleiden ja rakennusten hahmotteluun täydentyvässä kaupunkiympäristössä. 
 

Kaupungit kehittyvät muuttuvan maailman mukana 

Älykäs kaupunkisuunnittelu hyödyntää hiljaista tietoa, uutta teknologiaa sekä innovatiivisia menetelmiä, tuottaen kestävää ja avointa kaupunkikehitystä. Palvelumuotoilun ja osallistamisen avulla asiakkaan tarpeet tuodaan osaksi suunnittelutyötä ja yhdistetään ympäristöstä saatavaan käyttäjä- ja tekniseen tietoon. Hyödynnämme myös kaupunkimalleja, yhteiskehittämistä ja pelillisiä menetelmiä suunnittelun eri vaiheissa vuorovaikutteisen suunnittelun onnistumiseksi. 

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme – kerromme mielellämme lisää!

Jan Tvrdy
Jan Tvrdy
Liiketoimintajohtaja, Kaupunkisuunnittelu
Lähetä viesti
Pekka Väinölä
Pekka Väinölä
Liiketoimintajohtaja, Infra
Lähetä viesti
Tero Pyrhönen
Tero Pyrhönen
Liiketoimintajohtaja, Vesi
Lähetä viesti