Maankäyttö ja kaavoitus

Maankäyttö ja kaavoitus luovat parempia elinympäristöjä

Paikallista asiantuntemusta maanlaajuisesti 

Maankäyttöön liittyy paljon tärkeitä tavoitteita, ja hyvin suunniteltu ympäristö palvelee kaikkia sen käyttäjiä tasavertaisesti. FCG on ainutlaatuinen kumppani kaikkiin maankäytön ja kaavoituksen hankkeisiin. Poikkitieteellinen ja luova suunnitteluryhmämme toimii yhteen hioutuneena asiantuntijajoukkona eri mittakaavan hankkeissa eri puolilla Suomea sekä myös kansainvälisissä hankkeissa. 

“FCG:n asiantuntijat ymmärtävät hyvin kaupungin ja myös yksityisten toimijoiden tavoitteitta. Kaavoittajakonsultit pystyvät tarjoamaan ratkaisuja, joihin eri osapuolet voivat olla tyytyväisiä.” 
– Topiantti Äikäs, Mikkelin kaupunki 

Noin 45 asiantuntijan joukkomme toteuttaa vuosittain satoja projekteja. Hyödynnämme myös yhtiömme muita osaajia kuten infra- ja talotekniikan asiantuntijoita tehdessämme asiakkaalle kestävän kehityksen mukaisia maankäytön suunnitelmia ja tutkimuksia. Yhdessä luomme uniikin, fokusoidun ja konkreettisen ratkaisun tilanteeseen kuin tilanteeseen.  


Maankäytön ja kaavoituksen palvelumme

Maankäytön ja kaavoituksen kenttä on erittäin laaja. Yleis- ja asemakaavojen lisäksi voi olla huolehdittavana kehittämishankkeita ja -suunnitelmia, vaikutusten arviointeja tai vaikka suunnitelmien visualisointia. FCG:n asiantuntijat ovat apunasi kaikissa maankäytön ja kaavoituksen tehtävissä. 

 • Kehityskuvat ja rakennemallit 
 • Yleis- ja asemakaavoitus 
 • Digikaavoitus 
 • Keskustojen kehityshankkeet 
 • Kortteleiden ja kiinteistöjen kehityssuunnitelmat 
 • Kaavoituksen pohjaksi laadittavat hanke- ja ideasuunnitelmat 
 • Arkkitehtisuunnittelu, rakennustapaohjeet 
 • Suunnittelukilpailut ja organisointi 
 • Suunnitelmien 3D-visualisointi 
 • Kaavoitusta palvelevat selvitykset 
 • Kiinteistöveroselvitykset 
 • Palvelurakenne- ja kaupan selvitykset sekä konsultointi 
 • Matkailuhankkeet 
 • Vaikutusten arviointi 
 • Taloudellisten vaikutusten arviointi 
 • Paikkatiedot, GIS-suunnittelu, kaupunkimallinnus 
 • Ideointityökalut ja vuorovaikutusmenetelmät 
 • Projektinjohtopalvelut 
 • Elinvoima- ja elinkeino-ohjelmat sekä elinkeinostrategiat 
 • Toteuttavuus- ja markkinaselvitykset 
 • Liiketoimintasuunnitelmat ja -konseptit 
 • Kehittämisen ja investointien rahoitusratkaisut 
 • Vaikutusten arviointi ja näkyväksi tekeminen 
 • Liiketoiminnan ekosysteemi- ja synergiatarkastelut 
 • Yritysalueiden konseptikehitys 
 • Investointien kannattavuuslaskelmat 
 • Investointikohteiden visualisointi 
 • Investori- ja operaattorikartoitukset 
Pyydä tarjous tai lisätietoja maankäytön ja kaavoituksen palveluistamme!

Pyydä tarjous tai lisätietoja maankäytön ja kaavoituksen palveluistamme!

Tutustu palveluihimme

Asuinalue ja metsää kuvattuna ilmasta

Kunnan tai kaupungin strategisia tavoitteita, kuten tietynlaisten asukasryhmien tai yritysten houkuttelua alueelle, voidaan edistää yleiskaavoituksella. Tarjoamme näkökulmia myös strategisen tason maankäyttösuunnitteluun. 

Ilmakuva risteyksestä kaupungissa

Asemakaavoitus antaa kaupunkikehittämiselle selkeät rakentamisen raamit, ja se tuo yleiskaavoituksen tavoitteet yhä konkreettisemmiksi. 

Tuotamme kaupunkien kehittämistä tukevia selvityksiä ja arviointeja mm. maankäyttöön, talouteen ja ilmastoon liittyen. 

Huomioimme risteävätkin näkökulmat suunnittelussa 

Yhdyskuntiemme pitää rakentua suunnitellusti. Asuinrakennukset, teollisuus sekä julkiset palvelut on sijoitettava siten, että liikennöintiyhteydet toimivat, palvelut ovat helposti tavoitettavissa, ympäristö on viihtyisä ja kestävä kehitys otettu huomioon. Lisäksi alueita kehittäessä ja suunnitellessa on huomioitava jo olemassa olevat ratkaisut sekä paikalliset yhdyskuntarakenteet ja käytännöt.    

Työmme perustana ovat liiketoimintamahdollisuuksia luovien trendien ennakointi, asiakastarpeiden tunnistaminen sekä tehokkaat, vuorovaikutteiset prosessit ja menetelmät. Vastaamme muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin ideoimalla uutta. Perehdymme asiakkaan haasteeseen perusteellisesti selvittämällä ja analysoimalla nykytilannetta ja tulevaisuutta.  

Suunnittelemme ihmisten ympäristöjä

Tulevaisuuden kaupungit ovat yhä vahvemmin ihmisenkokoisia ja kevyelle liikenteelle soveltuvia. Autamme kehittämään kaupunkeja, joiden suunnittelussa on huomioitu asukkaiden arki – myös kävellen tai pyöräillen liikuttaessa. Työhön tartumme mm. vuorovaikutuksen ja asukkaiden osallistamisen, taktisen urbanismin sekä pyöräilyn ja kävelyn edistämishankkeiden kautta. 

Onnistunut kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus on avain kaupunginosien välisen eriytymiskehityksen pysäyttämiseksi. Miten? Lue asiantuntijoidemme näkemysteksti ja poimi neljä huomiota aiheeseen. 

Ryhti-lain myötä kaavoituksen käytännöt muuttuvat olennaisesti. Kaavat tulee laatia yhtenäisen tietomallin mukaan ja kaikki uudet kaavat tulee viedä Ryhti-järjestelmään viimeistään vuoden 2029 alusta alkaen. Suositeltavaa on myös, että Ryhti-järjestelmään viedään jo voimassa olevat kaavat. Miten tämä muuttaa kaavoitusta ja mitä kunnilta odotetaan? Entä kuinka konsultin käyttö kaavoituksessa muuttuu?

Tutustu tekemäämme työhön

Merituulipuisto, jossa tuulivoimaloita ja veneitä.

Toteutimme laajan selvitystyön, jossa tarkasteltiin eroja merituulivoimahankkeiden lupa- ja kaavoitusprosesseissa sekä vaikutusten arvioinnissa verrattuna maatuulivoimahankkeisiin.

Rakennuksen sininen katto kuvattuna yläpuolelta

Olemme tehneet erilaisia selvityksiä ja kaavasuunnittelua Inkoon Joddbölen sataman ympäristössä jo 1980-luvulta lähtien, tuoreimpana asemakaavamuutoksen.

Näkymä puun latvoista taivasta vasten

Kuopion Tahko uudistaa ilmeensä ja tavoittelee entistä vetovoimaisempaa ja eläväisempää keskustaa sekä statusta kestävän matkailun kohteena. Tahko on saanut vetoapua tavoitteilleen tekemästämme alueen yleissuunnitelmasta ja kestävän matkailun asiantuntemuksestamme.

 

 

Olemme olleet tukemassa Mikkelin keskustataajaman elinvoimaisuuden parantamista erilaisilla täydennysrakentamista tutkivilla selvityksillä ja kaavahankkeilla.

Lähetä yhteydenottopyyntö

Lähetä yhteydenottopyyntö

Jan Tvrdy
Jan Tvrdy
Liiketoimintajohtaja, Kaupunkisuunnittelu
Lähetä viesti