Maankäyttö ja kaavoitus

Maankäytön suunnittelulla luodaan viihtyisiä kaupunkeja ja kuntia

Yhdyskuntiemme pitää rakentua suunnitellusti. Asuinrakennukset, teollisuus sekä julkiset palvelut on sijoitettava siten, että liikennöintiyhteydet toimivat, palvelut ovat helposti tavoitettavissa, ympäristö on viihtyisä ja kestävä kehitys otettu huomioon. Hyvin suunniteltu ympäristö palvelee kaikkia sen käyttäjiä tasavertaisesti. 

Paikallista asiantuntemusta maanlaajuisesti 

Maankäyttöä suunnitellaan yleensä paikallisiin tarpeisiin: mikä on juuri tähän ympäristöön soveltuva ratkaisu? Alueita kehittäessä ja suunnitellessa on huomioitava jo olemassa olevat ratkaisut sekä paikalliset yhdyskuntarakenteet ja käytännöt.  

Maankäytön suunnittelussa otetaan huomioon juuri tähän ympäristöön soveltuvat ratkaisut

Poikkitieteellinen ja luova suunnitteluryhmämme toimii yhteen hioutuneena asiantuntijajoukkona eri mittakaavan hankkeissa eri puolilla Suomea sekä myös kansainvälisissä hankkeissa. Hyödynnämme tarpeen mukaan myös yhtiömme muita osaajia, kuten infra- ja talotekniikan asiantuntijoita, tehdessämme asiakkaalle kestävän kehityksen mukaisia maankäytön suunnitelmia ja tutkimuksia. Noin 45 asiantuntijan joukkomme toteuttaa vuosittain satoja projekteja. Luomme yhdessä uniikin, fokusoidun ja konkreettisen ratkaisun tilanteeseen kuin tilanteeseen.  

Monipuolinen kumppani kaikkiin maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen tarpeisiin 

Työmme perustana ovat liiketoimintamahdollisuuksia luovien trendien ennakointi, asiakastarpeiden tunnistaminen sekä tehokkaat, vuorovaikutteiset prosessit ja menetelmät. Vastaamme muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin ideoimalla uutta. Perehdymme asiakkaan haasteeseen perusteellisesti selvittämällä ja analysoimalla nykytilannetta ja tulevaisuutta. 

Maankäytön ja kaavoituksen kenttä on erittäin laaja. Yleis- ja asemakaavojen lisäksi voi olla huolehdittavana kehittämishankkeita ja -suunnitelmia, vaikutusten arviointeja tai vaikka suunnitelmien visualisointia.

Maankäytön ja kaavoituksen palvelumme

 • Kehityskuvat ja rakennemallit
 • Yleis- ja asemakaavoitus
 • Digikaavoitus
 • Keskustojen kehityshankkeet
 • Kortteleiden ja kiinteistöjen kehityssuunnitelmat
 • Kaavoituksen pohjaksi laadittavat hanke- ja ideasuunnitelmat
 • Arkkitehtisuunnittelu, rakennustapaohjeet
 • Suunnittelukilpailut ja organisointi
 • Suunnitelmien 3D-visualisointi
 • Kaavoitusta palvelevat selvitykset
 • Kiinteistöveroselvitykset
 • Palvelurakenne- ja kaupan selvitykset sekä konsultointi
 • Matkailuhankkeet
 • Vaikutusten arviointi
 • Taloudellisten vaikutusten arviointi
 • Paikkatiedot, GIS-suunnittelu, kaupunkimallinnus
 • Ideointityökalut ja vuorovaikutusmenetelmät
 • Projektinjohtopalvelut
 • Elinvoima- ja elinkeino-ohjelmat sekä elinkeinostrategiat
 • Toteuttavuus- ja markkinaselvitykset
 • Liiketoimintasuunnitelmat ja -konseptit
 • Kehittämisen ja investointien rahoitusratkaisut
 • Vaikutusten arviointi ja näkyväksi tekeminen
 • Liiketoiminnan ekosysteemi- ja synergiatarkastelut
 • Yritysalueiden konseptikehitys
 • Investointien kannattavuuslaskelmat
 • Investointikohteiden visualisointi
 • Investori- ja operaattorikartoitukset

Tutustu palveluihimme

Asuinalue ja metsää kuvattuna ilmasta

Kunnan tai kaupungin strategisia tavoitteita voidaan edistää yleiskaavoituksella. 

Ilmakuva risteyksestä kaupungissa

Asemakaavoitus antaa kaupunkikehittämiselle selkeät rakentamisen raamit, ja se tuo yleiskaavoituksen tavoitteet yhä konkreettisemmiksi.  

Autamme kehittämään kaupunkeja, joiden suunnittelussa on huomioitu asukkaiden arki – myös kävellen tai pyöräillen liikuttaessa. Osallistamme myös asukkaita alueiden kehittämiseen. 

Tuotamme kaupunkien kehittämistä tukevia selvityksiä ja arviointeja mm. maankäyttöön, talouteen ja ilmastoon liittyen. 

Kysy aiheesta lisää asiantuntijaltamme! 

Jan Tvrdy
Jan Tvrdy
Liiketoimintajohtaja, Kaupunkisuunnittelu
Lähetä viesti