Merituulipuisto, jossa tuulivoimaloita ja veneitä.
Asiakastarina

Case Tahkoluoto: Merituulivoimahankkeiden erityispiirteitä luvituksessa ja kaavoituksessa

Merituulivoimapuistot ottavat askelia pitkin Suomen rannikkoa – näin myös Porin Tahkoluodossa, jossa Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee merituulipuiston laajennusta.

Merituulipuisto, jossa tuulivoimaloita ja veneitä.
Tahkoluodon merituulipuisto, kuva Suomen Hyötytuulen aineistopankista

Vauhdittaakseen meritulivoimahankkeiden valmistelua, Satakunnassa toimiva kehitysyhtiö Prizztech Oy käynnisti yhteistyössä Suomen Hyötytuuli Oy:n ja Porin kaupungin kanssa selvitystyön, jossa tarkasteltiin eroja merituulivoimahankkeiden lupa- ja kaavoitusprosesseissa sekä vaikutusten arvioinnissa verrattuna maatuulivoimahankkeisiin. FCG Finnish Consulting Group valikoitui selvityksen tekijäksi.

Selvitys oli laaja. Siinä tunnistettiin merituulivoimahankkeiden suunnittelun ja rakentamisen aikaiset keskeiset eroavaisuudet maatuulivoimahankkeisiin verrattuna. Näitä eroavaisuuksia peilattiin tuulivoimahankkeiden lupa- ja kaavoitusprosesseihin ja tuotiin esiin merituulivoiman luvitukseen ja kaavoitukseen liittyviä erityisvaatimuksia etenkin vesilain mukaisen lupakäsittelyn osalta. Toisaalta selvityksessä tunnistettiin myös asioita, jotka eivät ole relevantteja merituulivoimahankkeissa tai joiden merkitys on suhteellisen vähäinen.

Työtä varten haastateltiin kymmenkunta sidosryhmien edustajaa, tehtiin laajahko kirjallisuustutkimus sekä tukeuduttiin työssä olleiden asiantuntijoiden vahvaan osaamiseen muun muassa vesilupakäytäntöihin liittyen.

”Suomen aluevedet soveltuvat hyvin merituulivoiman rakentamiseen ja nyt monessa paikassa onkin suunnitteilla uusia merituulivoimapuistoja. Tämä on merkittävää muun muassa Suomen uusiutuvan energian kapasiteetin kasvattamisen näkökulmasta – ja merituulivoima tarjoaa kestävällä tavalla tuotettua energiaa suomalaisten sekä elinkeinoelämän tarpeisiin. Selvityksemme kautta tilaaja yhteistyökumppaneineen sai arvokasta tietoa, jonka avulla edetä hankkeissaan. Tulokset ovat myös laajemmin merituulivoimahankkeiden parissa työskentelevien viranomaisten ja hankekehittäjien hyödynnettävissä”, toteavat FCG:n projektijohtaja Markku Vähäkäkelä ja johtava asiantuntija Kari Sainio.

”Projekti eteni suunnitellusti ja valmistui sovitussa aikataulussa. Alun perin käsikirjatyyppiseksi suunnitellusta raportista tuli melko tuhti paketti, mutta tarpeet tarkentuivat työn edetessä”, sanovat Prizztech Oy:n projektipäällikkö Mikko Kotiranta sekä asiantuntija Sami Leppimäki.

Tutustu myös näihin:

Markku Vähäkäkelä
Markku Vähäkäkelä
Projektijohtaja
Lähetä viesti
Kari Sainio
Kari Sainio
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti