Asiakastarina

Lohjan kaupunki: Porlan yleissuunnitelma

Porla on virkistysalue ja luontokohde aivan Lohjan keskustan läheisyydessä. Porlan lehtoalue on hehtaarin kokoinen suojelualue, joka kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan. Porlan alue on toiminut 1900-luvun alkupuolelta lähtien kalankasvatusalueena ja on erityinen juuri kala-altaiden muodostaman kokonaisuuden vuoksi. Se on toiminut merkittävässä roolissa maamme kalanviljelyn ja järvitutkimuksen kehittämisessä. Lisäksi alueella on monipuolisia luontoarvoja ja siellä järjestetään erilaisia tapahtumia.

FCG:n asiantuntijat olivat mukana laatimassa Porlan alueen yleissuunnitelmaa. Suunnitelman tavoitteena oli kehittää aluetta aiempaa kiinnostavammaksi ja toiminnallisemmaksi sekä mahdollistaa tapahtumien järjestäminen siellä jatkossakin luonnonarvot huomioon ottaen. Työssä kehitettiin vaihtoehtoisia suunnitelmaluonnoksia ja ideakuvia, joiden pohjalta saatu asukkaiden ja päättäjien palaute ohjasi työtä. Hintavammat ideat karsiutuivat suunnitteluprosessin myötä.

Poikkileikkaus alueesta

Perusratkaisuna yleissuunnitelmassa on, kuten asemakaavassakin, että läntiset luonnoltaan arvokkaimmat altaat säilytetään alkuperäisessä asussaan ja keskimmäisiä ja itäisiä altaita kehitetään toiminnallisempaan suuntaan. Yleissuunnitelmassa keskimmäiset altaat muodostavatkin kukkivia kasvikeitaita ja yhden altaan yhteydessä on ”ulkoluokka”. Rantareitin varrelle on nimittäin ehdotettu ulko-opetusta varten rakennettavaa puutasannetta istuskelutasoineen.

Porlan alueen keskivaiheilla on toiminnallinen keskipiste rakennuksineen ja tapahtuma-alueineen. Kalamestarin pihaa on tarkoitus kehittää ja ylläpitää perinnepihana.

Altaiden välissä olevaa tapahtumakenttää laajennetaan suunnitelmassa uudella täytöllä. Pengerryksissä on tarkoitus hyödyntää kivivaraston kiviä. Suunnittelualueelle on esitetty erityyppisiä oleskelu- ja piknikalueita, taukopaikkoja sekä eritasoisia reittejä, joista osa on luontopolkuja.  Yksi näistä on taidepolku, jonka varrelle voidaan koota vaihtuva taidenäyttely ITE-taiteesta. Polkujen varrelle tuodaan luontotietoa opastein. Alue on toteutettu yleissuunnitelman pohjalta, eivätkä kaikki suunnitellut elementit ole päätyneet toteutukseen.