Uusiutuva energia

Olemme asiakkaidemme tukena myötä- ja vastatuulessa. Ymmärrämme kotimaisena konkarina koko energia-alan elinkaaren ja synnytämme lainsäädännön ymmärryksellä ja tulevaisuuden näkökulmilla kestäviä ratkaisuja.

Tarjoamme näkökulmia, jotka tuovat myötätuulta

Uusiutuva energia on leipälajimme. Olemme tehneet siihen liittyviä suunnittelu- ja konsultointitehtäviä yli kymmenen vuoden ajan, ja tuulivoima-alalla olemme Suomen kokeneimpia kärkitoimijoita. Olemme kuntien ja energia-alan yritysten luottokumppani uusiutuvan energian hankkeissa: autamme rakentamaan tilanteeseenne sopivat, vähäpäästöiset, tehokkaat ja älykkäät energiaratkaisut.

Innovatiiviset energiaratkaisut syntyvät piinkovasta teknisestä osaamisesta sekä kyvystä toimia asiakkaamme kokonaisvaltaisena kumppanina hankkeiden koko elinkaaren ajan.

Suuren kokoluokan energiahankkeet vaativat koordinoimiskykyä ja riskien tunnistamista. Hankkeen koko elinkaaren vaiheet kattava osaamisemme auttaa asiakasta ratkomaan oikeita haasteita oikeaan aikaan.

Asiantuntijamme auttavat, liittyypä tarpeesi sitten tuuli- tai aurinkovoiman rakentamiseen, lähdelämpöön, VJV-palveluihin tai sähkönsiirtoon. Teemme myös uusiutuvien energiamuotojen käyttöön liittyviä selvityksiä (esim. tuulipuiston YVA-menettelyt) ja tuemme alueita ja organisaatioita niiden siirtymässä kohti fossiilivapaata energiantuotantoa ja hiilineutraaliutta.

Tuulivoiman rakentaminen on monivaiheinen prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta. Meiltä saat tuen paitsi tuulivoiman hankekehitykseen ja tekniseen suunnitteluun, myös esimerkiksi ympäristövaikutusten arviointiin ja kaavoitukseen.

Energiatehokkuuden kasvavat vaatimukset korostavat aurinkovoiman mahdollisuuksia. Autamme siirtymään aurinkoenergiaan tarjoamalla tukea esimerkiksi aurinkopaneelien hankkimiseen.

Toimivat sähkönsiirtoyhteydet ovat edellytys yhä nopeammin sähköistyvän yhteiskunnan toimivuudelle. Uusiutuvan, hajautetun sähköntuotannon lisääntyminen luo nopealla aikataululla uusia siirtoverkon kehitystarpeita.

Suomen voimajärjestelmään kytkeytyvien voimalaitosten tulee täyttää tiettyjä järjestelmäteknisiä vaatimuksia. Mitä nämä ovat ja miten liittyminen onnistuu? VJV-palveluistamme saat avun liittymisprosessiin.

Omavaraisuutta lisäävä energiantuotanto tarkoittaa käytännössä siirtymistä viisaampaan, lähdelämpöä hyödyntävään energiajärjestelmään. Meiltä löydät asiantuntijatuen lähdelämpöä rakentamaan.

Uusiutuvan energian rakennushankkeissa ympäristövaikutusten arvioinnilla on merkittävä rooli jo esisuunnitteluvaiheessa. Asiantuntijoidemme avulla vaikutukset tulee huomioitua laaja-alaisesti ja hankkeen jatkosuunnittelu saa tukevan pohjan.

Eveliina Kavander
Eveliina Kavander
Liiketoimintajohtaja, Talotekniikka
Lähetä viesti
Pyydä tarjous tai lisätietoja asiantuntijoiltamme

Pyydä tarjous tai lisätietoja asiantuntijoiltamme