Asiakastarina

Case HSY: Aurinkoenergiaa Ämmässuolle?

Mahdollisuutta perustaa aurinkovoimalaitos Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen alueelle selvitettiin vuonna 2023. FCG Finnish Consulting Groupin asiantuntijat tuottivat esiselvityksen Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n tilauksesta.

Suunnittelun ensiaskeleet

Selvityksessä tarkasteltiin potentiaalisia maa-alueita aurinkosähkötuotantoon, joista määritettiin kolme erilaista mitoitusvaihtoehtoa. Valitulle mitoitusvaihtoehdolle tehtiin tarkemmat tuotantoennusteet, investointi- ja ylläpitokustannusennusteet, selvitykset tuista ja verotuksesta sekä taloudelliset tarkastelut.

Selvitystyön raportissa nostetaan esille asioita, joita tulee ottaa huomioon suunniteltaessa kaatopaikalle aurinkovoimalaa, mutta itse aurinkovoimalan suunnittelu on jätetty myöhempään vaiheeseen.

Olemassa oleva kattopinta-ala käyttöön

Ekoteollisuuskeskuksen alueella on paljon pinta-alaa, joka ei ole aktiivisessa käytössä. Ämmässuon alue ja etenkin Ämmäsvuoren ympäristö ovat otollisia kohtia aurinkovoimalan sijoitukseen niiden laakeuden, sekä avaran maaston vuoksi. Ämmäsvuoren lisäksi alueella on paljon hyödyntämätöntä kattopinta-alaa, joihin aurinkovoiman sijoittaminen voisi olla kannattavaa. Näin alueesta, jolla ei aikaisemmin ole ollut käyttöä voi tulla merkittävä osa alueen sähköenergian tuotantoa.

Investointituet kohdistuvat joko tavoitteiltaan tai teknologialtaan innovatiivisille kohteille. Aurinkosähkö itsessään on jo tähän kategoriaan sopivaa teknologiaa.

Selvityksessä tarkasteltiin myös taloudellisia tukimahdollisuuksia aurinkovoimalan rakentamiselle – niin avustusmuotoisia kuin markkinaehtoisiakin. Investointituet kohdistuvat joko tavoitteiltaan tai teknologialtaan innovatiivisille kohteille. Aurinkosähkö itsessään on jo tähän kategoriaan sopivaa teknologiaa.

Paikallistuotettu aurinkovoima voisi olla yksi ratkaisu pitää keskus sähköomavaraisena tulevaisuudessa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Kari Sainio
Kari Sainio
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti
Jari Lappalainen
Jari Lappalainen
Liiketoimintajohtaja, Energia
Lähetä viesti