Lähikuva aurinkokennosta
Näkemyksiä

Tekninen johtaja! Älä siirry aurinkoenergiaan pimennossa.

Uusiutuvaan energiaan siirrytään nyt vauhdilla, ja monelle hankinnoista päättävälle sateleekin tarjouksia aurinkopaneeliratkaisuista. Julkisten rakennusten energiaomavaraisuuden ja vastuullisuuden lisäksi tuuli- ja aurinkovoima tarjoavat valtavia mahdollisuuksia kunnille verotulojen hankintaan.

Mihin kannattaa kiinnittää huomiota kohti vihreämpää tulevaisuutta siirryttäessä?  

Aurinkoenergiasta tulee vaihtoehto yhä useampaan julkiseen rakennukseen

Yksi monista asioista, joihin energiatehokkuusdirektiivi tulee vaikuttamaan, on aurinkoenergian käytön lisääntyminen. Direktiivin mukaan kaikki uudet rakennukset on varustettava aurinkoenergiatekniikalla vuoteen 2028 mennessä, jos se on teknisesti mahdollista ja taloudellisesti kannattavaa. 

Mutta energiatehokkuusdirektiivi ei ole tähän kehitykseen ainoa syy, ja aurinkoenergiaa on tarkasteltu ja otettu käyttöön energiavaihtoehtona kunnissa jo pidempään. Olennaista on, että korjaustarveselvitysten yhteydessä selvitetään huolella mahdollisuudet ottaa rakennuksessa käyttöön uusiutuvan energian lähteitä.

Hankeselvitysvaihetta ei kannata jättää väliin 

Hankeselvitys kannattaa tehdä jokaiseen kiinteistöön, jossa halutaan ottaa käyttöön aurinkopaneelit. Harmittavan usein huomaamme, että tämä vaihe on jäänyt väliin, kun aurinkopaneeleita lähdetään hankkimaan. 

Hankeselvitysvaiheessa tarkastellaan muun muassa se, kuinka paljon rakenteet kestävät lisääntyvää painoa. Ovatko kantavat rakenteet riittävän kestävät, jotta ne pystyvät kantamaan paneelien painon? Eikä pelkästään paneelien painoa, vaan myös mahdollisten telineiden sekä paneelien päälle talvisin kertyvän lumen.  

Usein vanhemmissa rakennuksissa on tasakatto. Aurinkopaneelien osalta on optimaalista, että ne asennetaan 35–45 asteen kulmaan telineiden päälle. Aurinkopaneelit keräävät talvisin lunta, joka – talvien muuttuessa ilmastonmuutoksen myötä kosteammiksi – painaa pahimmillaan moninkertaisesti paneelien omaan painoon nähden. Tällöin pitää tyypillisesti vahvistaa yläpohjan rakennetta tai satsata uudella tavalla kunnossapitohenkilöstön osaamiseen ja varmistaa, että heillä on ymmärrys siitä, miten usein lumi on syytä paneelien päältä puhdistaa. 

Hankeselvitysvaiheessa huolehditaan lisäksi aurinkopaneelien oikea-aikaisesta asennuksesta. Aurinkopaneelien elinkaari on noin 20 vuotta. Ennen niiden asentamista on hyvä varmistua siitä, että vesikatteen alla olevat rakenteet eivät vaadi korjaamista pian aurinkopaneeleiden asentamisen jälkeen. Näin ei olla tilanteessa, jossa maksetaan euroja siitä, että katolta on poistettava aurinkopaneeleita ennen aikojaan.  

Lisäksi hankeselvityksessä saadaan selvyys muun muassa oikeista ilmansuunnista sekä sähköpääkeskuksen paikasta ja johdotuksista.  

Lähtötietojen perusteellinen kartoitus ennen aurinkopaneelien kilpailutusta säästää rahaa 

Toinen tyypillisesti väliin jäävä työvaihe on perusteellinen lähtötietojen kartoitus. Kartoitusta tarvitaan, jotta aurinkopaneelien kilpailutus saadaan kerralla maaliin. Esimerkiksi rakennuspaikan tuuli- ja lumiolosuhteet, vesikatemateriaali ja yläpohjan rakenteet vaikuttavat paneelien malliin ja teknisiin ratkaisuihin. Jos näitä tietoja ei ole, voi kilpailutuksessa tapahtua virheitä.

Kannattaa muistaa, että aurinkopaneelitoimittajat eivät ole rakennetekniikan asiantuntijoita. Kuntien kannattaa siis tehdä hankeselvitys ja lähtötietojen kartoitus huolella kalliiden ja turhien työvaiheiden ja lapsusten välttämiseksi.

Matti Heinilä
Matti Heinilä
Liiketoimintajohtaja, Rakennetekniikka
Lähetä viesti