Lähikuva aurinkokennosta
Näkemyksiä

Tekninen johtaja! Älä siirry aurinkoenergiaan pimennossa.

Uusiutuvaan energiaan siirrytään nyt vauhdilla. Tuuli- ja aurinkovoima tarjoavatkin valtavia mahdollisuuksia kunnille paitsi verotulojen hankintaan, myös oman toiminnan kestävämmäksi tekemiseen. Ovista ja ikkunoista pursuaa nyt monelle hankinnoista päättäville tarjouksia aurinkopaneeliratkaisuista julkisten rakennusten energiaomavaraisuuden ja vastuullisuuden lisäämiseksi. Mihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun julkisia rakennuksia viedään kohti vihreämpää tulevaisuutta?  

Aurinkoenergiasta tulee vaihtoehto yhä useampaan julkiseen rakennukseen 

Yksi monista asioista, joihin energiatehokkuusdirektiivi tulee vaikuttamaan, on aurinkoenergian käytön lisääntyminen. Direktiivin mukaan kaikki uudet rakennukset on varustettava aurinkoenergiatekniikalla vuoteen 2028 mennessä, jos se on teknisesti mahdollista ja taloudellisesti kannattavaa. 

Mutta energiatehokkuusdirektiivi ei ole tähän kehitykseen ainoa syy, ja aurinkoenergiaa on tarkasteltu ja otettu käyttöön energiavaihtoehtona kunnissa jo pidempään. Olennaista on, että samalla, kun tehdään korjaustarveselvityksiä, korjataan vanhaa tai rakennetaan uutta, mahdollisuudet ottaa rakennuksessa käyttöön uusiutuvan energian lähteitä selvitetään huolella. 

Hankeselvitysvaihetta ei kannata jättää väliin 

Hankeselvitys kannattaa tehdä jokaiseen kiinteistöön, jossa halutaan ottaa käyttöön aurinkopaneelit. Harmittavan usein huomaamme, että tämä vaihe on jäänyt väliin, kun aurinkopaneeleita lähdetään hankkimaan. 

Hankeselvitysvaiheessa tarkastellaan muun muassa se, kuinka paljon rakenteet kestävät lisääntyvää painoa. Ovatko kantavat rakenteet riittävän kestävät, jotta ne pystyvät kantamaan paneelien painon? Eikä pelkästään paneelien painoa, vaan myös mahdollisten telineiden sekä paneelien päälle talvisin kertyvän lumen.  

Nimittäin usein vanhemmissa rakennuksissa on tasakatto. Aurinkopaneelien osalta on optimaalista, että ne asennetaan 35–45 asteen kulmaan telineiden päälle. Aurinkopaneelit myöskin keräävät talvisin lunta, joka – talvien muuttuessa ilmastonmuutoksen myötä kosteammiksi – painaa pahimmillaan moninkertaisesti paneelien omaan painoon nähden. Tällöin pitää tyypillisesti vahvistaa yläpohjan rakennetta tai satsata uudella tavalla kunnossapitohenkilöstön osaamiseen ja varmistaa, että heillä on ymmärrys siitä, miten usein lumi on syytä paneelien päältä puhdistaa. 

Hankeselvitysvaiheessa pidetään myöskin huolta siitä, että aurinkopaneelit asennetaan oikea-aikaisesti. Aurinkopaneelien elinkaari kestää noin 20 vuotta. Ennen niiden asentamista on hyvä varmistua siitä, että vesikatteen alla olevat rakenteet eivät vaadi korjaamista pian aurinkopaneeleiden asentamisen jälkeen. Näin ei olla tilanteessa, jossa maksetaan euroja siitä, että katolta poistetaan aurinkopaneeleita ennen aikojaan.  

Hankeselvityksessä myös saadaan selvyys muun muassa oikeista ilmansuunnista sekä sähköpääkeskuksen paikasta ja johdotuksista.  

Lähtötietojen perusteellinen kartoitus ennen aurinkopaneelien kilpailutusta säästää rahaa 

Toinen usein väliin jäävä työvaihe on perusteellinen lähtötietojen kartoitus, jotta saadaan aurinkopaneelien kilpailutus kerralla maaliin. Paneelien malliin ja teknisiin ratkaisuihin vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi rakennuspaikan tuuli- ja lumiolosuhteet, vesikatemateriaali ja yläpohjan rakenteet. Jos näitä tietoja ei ole, voidaan kilpailuttaa väärin. 

Tosiasia on, että aurinkopaneelitoimittajat eivät ole rakennetekniikan asiantuntijoita. Kun hankeselvitys sekä lähtötietojen kartoitus tehdään huolella, vältytään kalliilta ja turhilta työvaiheilta ja lapsuksilta! 

Matti Heinilä
Matti Heinilä
Liiketoimintajohtaja, Rakennetekniikka
Lähetä viesti