Vastuullisuus

Kestävän tulevaisuuden tekeminen todeksi on meille ratkaisevan tärkeä asia. Jokaisen FCG:läisen vastuulla on tavalla tai toisella rakentaa parempaa huomista. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, joiden tarkoitus on maailman muuttaminen paremmaksi paikaksi ja hyvän elämän tekeminen kaikille.

Näkymä puun latvoista taivasta vasten


Teemme työtä lähes kaikkien YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden eteen

Merkittävä osa hankkeistamme liittyy ympäristökonsultointiin ja ilmastonmuutokseen hillitsemiseen, sekä varautumiseen ja sopeutumiseen, elinvoimakysymyksiin, hiilineutraaliin kiertotalouteen, vähähiilisiin yhdyskuntiin, uusiin energiaratkaisuihin ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. 

Sertifikaatit

FCG:lle on myönnetty ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifikaatit.

Nämä kansainvälisesti tunnustetut standardit osoittavat sitoutumisemme laadunhallintaan ja ympäristöjohtamiseen. Ne auttavat meitä saavuttamaan ympäristötavoitteemme ja parantamaan asiakastyytyväisyyttä. ISO 9001 on maailman tunnetuin työkalu laadunhallintajärjestelmän rakentamiseen ja kehittämiseen. ISO 14001 -standardi taas tarjoaa puitteet, joiden avulla voimme kehittää ympäristönsuojelun tasoa.

Näin me toimimme
Code of Conduct

Olemme sitoutuneet elämään ja työskentelemään eettisesti ja kestävästi sekä noudattamaan korkealaatuisia eettisiä ja kestävän kehityksen periaatteita kaikessa toiminnassamme.

FCG:n toimintaperiaatteet (Code of Conduct) muodostaa pohjan liiketoiminnallemme ja suhteillemme asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin, työntekijöihin ja muihin sidosryhmiin. Se ilmentää sitoumustamme eettiseen yritystoimintaan, ja on tärkeä ohjenuora jokaiselle työntekijällemme.

Edellytämme myös, että yhteiskumppanimme, alihankkijamme ja toimittajamme harjoittavat liiketoimintaa samankaltaisia periaatteita noudattaen kuin FCG ja sitoutuvat noudattamaan toimintaperiaatteitamme.

Mikäli huomaat jonkin toimintatavan vaarantavan sitoumuksemme, kannustamme ja edellytämme tuomaan asian esiin, jotta voimme ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Whistleblowing-palvelu

Pyrimme FCG:llä ylläpitämään avoimuuden ilmapiiriä ja korkeaa etiikkaa yhtiömme liiketoiminnassa. Työntekijämme ja yhteistyökumppanimme ovat tärkeimpiä tietolähteitämme mahdollisten korjausta vaativien väärinkäytösten paljastamisessa.

Whistleblowing-ilmoituspalvelumme tarjoaa mahdollisuuden ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä luottamuksellisesti. Se on ennakkovaroitusjärjestelmä, jolla pyritään pienentämään riskejä, ja tärkeä työkalu korkean liiketoimintaetiikan ylläpitämiseksi ja sekä asiakkaiden, muiden sidosryhmien, että suuren yleisön luottamuksen säilyttämiseksi.

Whistleblowing-ilmoitus voidaan tehdä avoimesti tai nimettömästi. Whistleblowing-ohjeiden tarkoituksena on rohkaista työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita ilmoittamaan asioista ilman myöhempää uhriksi, syrjinnän kohteeksi tai epäedulliseen asemaan joutumisen riskiä sekä varmistaa, että tutkimusprosessi hoidetaan asianmukaisesti.


Kuinka ilmoitan?

Ensisijainen kanava ilmoittaa FCG:n tai sen projekteihin liittyvästä ongelmasta tai käytöksestä, joka ei ole sopusoinnussa yhtiön arvojen ja tavan toimia kanssa, on kertoa asiasta yhteyshenkilöllesi tai FCG:n johdolle, jos olet FCG:n yhteistyökumppani tai yhteydessä FCG:in projektin kautta.

Mikäli sinusta tuntuu, ettet voi kertoa tietojasi avoimesti, voit myös kertoa huolestasi nimettömänä ilmoituskanavan kautta.

Ilmoituskanavalle pääset tästä.

Kaikki ilmoitukset ja tutkinnat käsitellään luottamuksellisesti.