Vesi

Vesi on yhä tärkeämpi luonnonvara tulevaisuudessa.

Meren aaltoja rannassa kuvattuna ilmasta.

Vesihuollon toimivuus on välttämätöntä jokapäiväisen elämän sujuvuuden kannalta. Suomalainen vesihuolto on maailman kärkiluokkaa, mutta vanhenevien verkostojen korjaustarve sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksesta voimistuvat sään ääri-ilmiöt tuovat uudenlaisia tulevaisuuden haasteita vesihuolto- ja hulevesijärjestelmille. 

Vesihuollon peruspilareita ovat toimintavarmuus ja luotettavuus 

Vesihuollon kriittisen roolin vuoksi on tärkeää, että siihen liittyvät palvelut, järjestelmät ja laitokset ovat toimintavarmoja sekä ehdottoman luotettavia niin normaaliolosuhteissa kuin poikkeustilanteissakin. Samoin on tärkeää, että ratkaisut ovat ympäristön kannalta kestäviä ja niiden suunnittelussa otetaan huomioon ympäristövaatimukset. Vesihuoltopalveluiden tulee olla myös kestävää yhdyskunta- ja aluekehitystä edistäviä.

Vesihuollon ratkaisut tehdään tyypillisesti kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Ratkaisuja tehtäessä on kyettävä katsomaan pitkälle tulevaisuuteen ja ennakoitava tulevaisuuden tarpeet ja muutostrendit. 

Muutoksiin sopeutuminen ja tuleviin tarpeisiin vastaaminen vaativat vesihuoltolaitoksilta kauaskatseisuutta sekä investointeja. Keinoja vastata muutostarpeisiin ovat esimerkiksi vedenhankinnan alueelliset kehittämisselvitykset ja paikalliset hulevesiselvitykset.  

Olemme yksi Suomen suurimmista, asiantuntevimmista ja monipuolisimmista vesihuollon suunnittelu- ja asiantuntijaorganisaatioista. Vastaamme hankkeiden suunnittelu- ja toteutusketjun koko kaaresta: tarvittavista esiselvityksistä aina laitosten operoinnin käyttötukeen asti. 

Lataus kuvake

Lataa FCG:n Aamukahvin tallenne

Hiilijalanjälki vesihuollossa – mitä tulee tietää?

Lataa FCG:n aamukahvin webinaaritallenne, jossa pureudutaan muun muassa vesihuollon päästölaskentaan, hiilijalanjäljen arviointiin sekä päästöjen lähteisiin ja hyvityksiin. Aiheesta keskustelemassa FCG:n projektipäällikkö Henri Haimi.

Koko vesihuoltokentän tarpeet kattavaa osaamista

Osaamisemme kattaa vesihuoltolaitosten kokonaissuunnittelun, vesihuoltoverkostojen uudisrakentamisen ja saneerauksien sekä hulevesien hallinnan suunnittelun. Veden- ja jätevedenkäsittelyn prosessiosaamisemme on laajaa ja tarjoaa kuhunkin kohteeseen parhaiten sopivan ratkaisun. Myös vedenhankinnan osaamisemme on vahvaa. Meillä on laaja ja pitkäaikainen kokemus pintaveteen sekä pohja- ja tekopohjaveteen, maaperään ja kallioperään liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista.   

Autamme varautumaan tulevaan. Olemme toimineet pääsuunnittelijana esimerkiksi Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamohankkeessa, jossa suunnittelua tehtiin jopa sadan vuoden aikajänne ja tarpeet huomioiden. 

Laitossuunnittelun osalta tarjoamme jätevedenpuhdistamoiden ja vesilaitoksien kokonaissuunnittelua ja näihin liittyviä prosessi- ja riskiselvityksiä. Meillä on vahvaa erityisosaamista maanalaisten jätevedenpuhdistamoiden suunnittelusta. Talousveden osalta laadimme sopivia käsittelyratkaisuja erilaisille raakavesilähteille.  

Verkosto- ja hulevesisuunnittelussa vahvuuksiamme ovat vesihuoltoverkostojen uudisrakentamisen ja saneerauksen yleis- ja rakennussuunnittelu sekä hulevesiverkostojen ja laadullisen käsittelyn järjestelmien suunnittelu. 

Vesihuollon digitalisaation osalta olemme edelläkävijöitä automaatiojärjestelmien, tiedonsiirron, monitoroinnin ja mittausten suunnittelussa sekä rakennuttamisessa, joihin liittyvien palvelujen ohella tarjoamme ohjelmistoratkaisuja, kuten työkaluja verkkotiedon hallintaan (FCGnis) sekä vesihuoltolaitoksien toiminnan raportointiin (VeRa). 


Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijaamme!

Tero Pyrhönen
Tero Pyrhönen
Liiketoimintajohtaja, Vesi
Lähetä viesti