Jätevedenpuhdistamot

Jätevedenpuhdistamot

Meren aaltoja rannassa kuvattuna ilmasta.

Järvien, jokien ja Itämeren ravinnekuormitus ja happikadot, jätevesien sisältämät hormoniyhdisteet sekä teollisuuden päästöt vesistöihin – kaikki nämä edellyttävät korkeatasoista ja luotettavaa jätevesien käsittelyä. Jätevesilietteistä tuotetaan jo nyt lämpöä ja sähköä. Voisivatko niiden sisältämät ravinteet olla tulevaisuudessa kierrätettyjen lannoitetuotteiden raaka-ainetta? 
 

Yhdyskunnat kehittyvät, niin myös jätevedenpuhdistamot 

Vaikka jätevesien vesistökuormitus on enää murto-osa siitä, mitä se pahimmillaan oli, parannettavaa riittää yhä. Ravinteiden poiston lisäksi uusina haasteina ovat mikromuovit ja haitta-aineet. Uusia kompakteja ja entistä tehokkaampia käsittelyprosesseja kehitetään jatkuvasti vastaamaan näihin ongelmiin.  

Viemärialueiden laajentuminen, jätevesien käsittelyn alueellinen keskittäminen sekä tiukentuvat lupaehdot edellyttävät nykyisten puhdistamoiden kapasiteetin kasvattamista ja käsittelyn tehostamista. Vanha puhdistamo voi tulla käyttöikänsä päähän, jolloin tarvitaan kokonaan uusi laitos joko samaan tai eri paikkaan.  

Jätevedenpuhdistamo voidaan sijoittaa myös kiven sisään 

Kalliotiloihin louhittavat puhdistamot mahdollistavat laitosten sijoittamisen lähelle asutusta vähäisin ympäristövaikutuksin. Maanalaisissa suljetuissa tiloissa tietomallien hyödyntäminen ja 3D-mallinnus pääsevät oikeuksiinsa.  

Olemme maamme kokenein maanalaisten jätevedenpuhdistamoiden suunnittelija. Olemme olleet mukana suunnittelemassa kallioon louhittuja laitoksia Helsinkiin, Tampereelle, Espooseen, Turkuun, Lahteen, Nurmijärvelle ja Mikkeliin.  

Jätevedenpuhdistamoiden suunnittelun johtavana asiantuntijana tarjoamme parhaat, ja käytännössä toimivimmaksi todetut ratkaisut eri tarpeisiin.  

Palveluvalikoimamme sisältää: 

 • Puhdistamoiden esi-, yleis- ja toteutussuunnitelmat 
 • Asiantuntijapohjainen käyttötuki: sekä pitkän aikavälin käyttötuki että ongelmatilanteissa tehtävät prosessiselvitykset 
 • Käsittelyprosessien vertailut ja kapasiteettiselvitykset 
 • Käsitellyn jäteveden hygienisointiratkaisun suunnittelu 
 • Biokaasulaitoksien rejektivesien käsittelyselvitykset 
 • Massataselaskelmat ja käsittelyprosessin dynaaminen mallintaminen 
 • Ympäristölupahakemukset ja velvoitetarkkailuohjelmat  
 • Velvoitetarkkailut yhteistyössä akkreditoitujen ympäristölaboratorioiden kanssa 
 • Kokonaisvaltaiset riskienhallintasuunnitelmat (SSP, Sanitation Safety Plan) 
 • Puhdistamoiden prosessidatan hallinta raportointiohjelmalla 
 • Teollisuusjätevesien johtamissopimukset, tarkkailusuunnitelmat ja jätevesimaksun määritys 

Haluaisitko kuulla lisää jätevedenpuhdistamoihin liittyvästä osaamisestamme? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä, miten voisimme olla avuksi! 

Tero Pyrhönen
Tero Pyrhönen
Liiketoimintajohtaja, Vesi
Lähetä viesti