Näkemyksiä

Rakennusalan tuleva nousu tehdään kaavoituksella tänään

Rakennusala on syklinen, mutta kaavoituksella on vakioiva rooli. Rakennusalalla on juuri nyt meneillään hiipumisen vaihe. Vuosi 2024 on käytännössä jo menetetty ja vuoden 2025 investointipäätökset ovat vaakalaudalla. Ollaan tilanteessa, jossa uusien rakennusten ja asuntojen rakentaminen vähenee tulevina muutamina vuosina merkittävästi ja joillakin seuduilla jopa loppuu. Tätä tuskin kuitenkaan jatkuu ikuisesti.

Kaavoituksella luodaan investointimahdollisuudet keskipitkällä aikavälillä

Kaavoituksella on tärkeä rooli rakentamisen mahdollistamisessa, suunnittelussa ja ohjauksessa. Se on prosessi, jossa suunnitellaan ja määritellään maankäytön säännöt ja tavoitteet tietyn alueen kehittämiseksi. Se on myöskin prosessi, joka kestää pitkään ja jossa yhteensovitetaan ajan myötä muuttuvia ja monien eri tahojen intressejä. Kaavoituksella pyritään aina luomaan korkealatuinen, toimiva ja kestävä ympäristö, jossa asuminen, työskentely ja virkistysmahdollisuudet ovat tasapainossa ja viimeisen päälle hiottuna. Timanttiset alueet.

Taantuma uhkaa ja investoinnit ovat viimeinen mielessä oleva asia rakennusalan yritysten taistellessa eloonjäämisestään. Juuri nyt on kuitenkin se hetki, jolloin pitäisi käydä keskustelua investointimahdollisuuksien luomisesta pidemmällä ajanjaksolla.

Seuraavan muutaman vuoden aikana kaavoituksella lukitaan rakennusalan mahdollisuudet vuoden 2025 jälkeiselle ajalle. Kaavoituksen tiukkuus tai epäselvyys voivat monesti hidastaa tai vaikeuttaa uusien rakennusten toteutusta. Sitä ei nyt tarvita. Nyt tarvitaan tavoitteiden selkeyttämistä ja mahdollisimman joustavan lähtötilanteen luomista siihen hetkeen, jolloin ollaan taas valmiita investoimaan ja rakentamaan. Meillä ei ole varaa rakennusalan tai kaupunkien vauhdikkaan kehittymisen näkökulmasta siihen, että kun investointihalukkuutta taas on, kaavoitusprosessit ovat kesken, asettavat liian tiukat raamit tai mahdollistavat vain liiketoiminnallisesti kestämättömät ratkaisut. Kahden, kolmen vuoden kuluttua olemme tilanteessa, jossa vain vahvat ovat jäljellä. Mutta voiko siinä tilanteessa rakennusalalla olla mahdollisuuksia ottaa vastaan niin uusia toimijoita kuin toimintamalleja?

Selkeillä ja joustavuuden mahdollistavilla kaavoilla voidaan siis ohjata ja edesauttaa rakennustoimintaa ja vaikuttaa epäsuorasti alan elpymisen nopeuteen. Tällä on vaikutusta niin rakennusalan työpaikkojen määrään kuin kaupunkien ja kuntien elinvoimaan. Rakennusala eli rakentaminen ja rakennustuoteteollisuus työllisti vuonna 2022 noin 250 000 henkilöä, eli noin 10 % työllisistä ja sen osuus koko Suomen bruttokansantuotteesta on noin 8 prosenttia.

Rakentamisen hiipuminen luo myös tilaa kaupungeille ja kunnille tarkastella suunnitelmiaan

Tämän hetken tilanne ja rakentamisen hiipuminen ovat myös mahdollisuuksia kaavoitukselle. Tämä hetki antaa tilaisuuden tarkistaa ja päivittää kaupunkien ja kuntien kaavoitusta vastaamaan uusiin tarpeisiin ja kehityssuuntiin.

On hyvä hetki katsoa väestöennustetta, arvioida oman alueen tulevaisuutta realistisesti, siivota suunnitelmia ja tehdä uusia avauksia. Kasvuseuduilla on erityisen tärkeää varmistaa matalamman kynnyksen rakennusinvestoinnit sekä segmentoida nykyiset kaavoitushankkeet arvioimalla niiden tarpeellisuus ja perusteet, tai ainakin toteuttamismahdollisuudet. Niillä seuduilla, joissa väestönkehitys jää maltilliseksi, pitäisi mahdollistaa purkava uudisrakentaminen ja peruskorjaustoiminta. Se on usein kaavamuutoksen paikka. Koko Suomessa, ja erityisesti maaseudulla, pitäisi varautua ikääntyvän väestön suhteellisen osuuden rajuun kasvuun ja mahdollistaa uudet asumismuodot.

Nyt on hyvä hetki kehittää myös sellaisia uusia prosesseja, joilla mahdollistetaan maaseutukiinteistönomistajien pääoman siirto kyläkeskuksiin ja taajamiin lähelle olemassa olevia palveluita. Hiipuvissa kunnissa taas on syytä suunnitella sellaisia asuintiloja, jotka lähtökohtaisesti jollakin aikavälillä tyhjenevät vakituisista asukkaista, jolloin tilalle tulee uusia toimintoja.

Oli ratkaisu mikä tahansa, on tärkeää, että kaavoitus ja rakentaminen nyt toimivat yhdessä, katsovat tulevaisuuteen ja tukevat toisiaan. Tehdään oikeat päätökset oikeassa hetkessä, vaikka se tarkoittaisi, että unelmatyöt laitetaan hetkeksi jäähylle. Niitä varmasti päästään taas toteuttamaan siinä vaiheessa, kun rakennusala on uudelleen vauhdissa.

Jan Tvrdy
Jan Tvrdy
Liiketoimintajohtaja, Kaupunkisuunnittelu
Lähetä viesti