Uutinen

Tampere kasvaa ja kehittyy – FCG laatii Nurmi-Sorilan osayleiskaavan

Yksi Tampereen seudun suurimmista maankäytön kehittämishankkeista liittyy Nurmi-Sorilan kaupunginosan suunnitteluun. FCG Finnish Consulting Group vastaa osayleiskaavan laadinnasta ja on näin mukana Tampereen kehityksen ja kasvun tukemisessa.

Viime vuosina Tampereen kaupunki on kehittynyt valtavasti muun muassa raitiovaunuliikenteen alkamisen myötä. Juuri nyt on käynnissä raitiovaunulinjan toteutussuunnittelu Tampereen yliopistolliselta sairaalalta Linnainmaalle. Linjan ympäristön maankäyttöä tehostetaan kaavoittamalla sen varteen uusi asuinalue noin 9 000 asukkaalle. Näiden suunnitelmien vuoksi on päätetty, että Tammer-Golfille, joka sijaitsee nyt Ruotulassa, osoitetaan uusi paikka Nurmi-Sorilasta.

Ennen golfkentän rakentamista alueen yleiskaava pitää päivittää ja laatia asemakaava. Tampereen kaupungin tavoitteena on, tehdä raitiovaunulinjan Linnainmaan haaran rakentamispäätös syksyllä 2024, ja samaan ajankohtaan ajoittuu myös Nurmi-Sorilan osayleiskaavan hyväksyminen. Osayleiskaava ja sitä tukevat laadukkaat selvitykset ja suunnitelmat on siis tehtävä ennätysnopeassa ajassa.

Nurmi-Sorilaan sijoitetaan golfkentän lisäksi noin 5 000 asukkaan pientalovaltainen asuinalue ja sitä tukevia lähipalveluita. Osana nyt alkavia selvitystöitä selvitetään myös, löydetäänkö alueelta omarantaisia omakotitalotontteja, joita Tampereella on vähän tarjolla. Kaikessa suunnittelussa huomioidaan alueen luonto-, maisema- ja rakennetun kulttuuriympäristön arvot.

”FCG:llä on kokenut asiantuntijajoukko, jota pääsemme hyödyntämään tässä yhteistyössä laajasti. Nyt lähdemme vahvassa yhteistyössä tekemään tätä hanketta, jolla on kunnianhimoinen aikataulu”, sanoo Tampereen kaupungin projektiarkkitehti Juha Mäkelä.

”Työ on erityisesti tiukan aikataulun vuoksi haastava, mutta olemme erittäin ylpeitä siitä, että Tampereen kaupunki on valinnut meidät yhteistyökumppaniksi yhteen kaupungin tämän hetken kärkihankkeista”, toteaa FCG Finnish Consulting Groupin projektijohtaja Kalle Rautavuori.

Yleiskaavan laadinnan ohella FCG vastaa seuraavista selvityksistä ja suunnitelmista: Kaavan vuorovaikutus, uuden alueen konseptointi, keskustan viitesuunnitelma, luontoselvityksiä, rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, meluselvitys, ilmanlaatuselvitys, rakennettavuusselvitys, palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma, hulevesiselvitys ja -suunnitelma, maisemaselvitys sekä maisema- ja viherverkkosuunnitelma, liikenneselvitys ja liikenneverkko- ja joukkoliikennesuunnitelma sekä liikenteen simulointi, kunnallistekniikan yleissuunnitelma, kaavataloudellinen selvitys, ilmastovaikutusten arviointi, golfkentän suunnitelma sekä arkeologinen selvitys.

Tampereen kaupungin puolesta lisätiedusteluihin vastaa projektiarkkitehti Juha Mäkelä, p. 040 180 7109.