Asiakastarina

Kukoista kuntajohdossa: KJ-valmennuksen alumnien tarina

Kuntajohdolle ja johtaville viranhaltijoille suunnattu KJ-valmennus on kerännyt kymmeniä alumneja vuosien mittaan. Ensimmäinen KJ-valmennus järjestettiin vuonna 2013. Kuntaliitto myöntää osallistuneille KJ-sertifikaatin, joka on julkinen tunnustus korkeatasoisista valmiuksista toimia kuntajohdon vaativissa tehtävissä. Suomessa on tällä hetkellä jo yli 130 sertifioitua kuntajohtajaa. Valmennuksen tavoitteena on kehittää kuntasektorin johtajuutta ja mahdollistaa kuntien välistä verkostoitumista.

Kunta-alan johtaminen erottuu yksityisestä sektorista demokratiaulottuvuudellaan ja monipuolisuudellaan. Johdettavien osastojen henkilöstörakenne on monipuolinen, ja päätöksenteossa politiikka ja tunteet on osattava tunnistaa ja huomioida. Päätöksillä on moniulotteinen vaikutus ja ristiinkytkennät yltävät taloudellisen hyödyn ulkopuolelle.

Yksi KJ-valmennuksen kantavista teemoista on verkostojen laajentaminen, jonka myös KJ-alumnit Tuomas Lohi ja Tero Anttila tuovat esille. Kempeleen kunnanjohtaja Tuomas Lohi korostaa lisäksi vertaisarvioinnin merkitystä kuntien välillä. Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila kertoo vertaistuen olleen läsnä osallistujien kesken valmennuksen aikana ja sen jälkeen.  

“Kurssin osana toteutettu 360-arviointi oli ehkä paras, jonka olen urani aikana läpi kokenut ja kävin sen läpi alaisjohtajieni kanssa” kertoo Anttila. Arvioinnista saatava palaute auttaa reflektoimaan ja tunnistamaan omia vahvuuksiaan, sekä tuo uutta näkökulmaa yhteistyöhön. Lohi ja Anttila ovat molemmat pyrkineet uransa aikana kouluttautumaan säännöllisesti ja päivittämään johtamisosaamistaan. KJ-valmennus tarjosi mahdollisuuden tämän lisäksi organisaation toimintamallien tarkasteluun ja kehittämiseen.

Lohi korostaa ohjelman teemojen ajankohtaisuutta. Koulutussisällöt vastasivat odotuksiin ja syvensivät tietoutta johtamisen eri tasoilla. Anttila kertoo hyvän johtamisen tärkeimmiksi elementeiksi henkilöstö- ja verkostojohtamisen sekä strategia- ja talousjohtamisen. Näitä käsiteltiin KJ-valmennuksessa muutosilmiöiden siivittämänä. Osallistujat pääsivät pohtimaan itseään johtajana eri osa-alueilla ja kääntämään katseet tulevaisuuteen ryhmäharjoitusten avulla.

”Olen suositellut valmennusta kaikille kollegoilleni. Minusta KJ-valmennus on hyödyllinen kokonaisuus, joka jokaisen kuntajohtajan kannattaa suorittaa.”  Tuomas Lohi, Kempeleen kunnanjohtaja.

Seuraava KJ-valmennus käynnistyy maalikuussa 2025. Varaa paikkasi pian, sillä ryhmään otetaan korkeintaan 16 osallistujaa.

Kaisu Lehtinen-Nevalainen
Kaisu Lehtinen-Nevalainen
Koulutuspäällikkö
Lähetä viesti