Asiakastarina

Kemin matkailun uusi aikakausi: Master Plan 2030

Kemin kaupunki käynnisti yhdessä FCG:n asiantuntijoiden kanssa matkailun Master Plan -suunnittelun, jonka tavoitteena oli elvyttää ja uudistaa alueen matkailua.

”Kemissä talvimatkailu on elpynyt kovaa vauhtia koronapandemian jälkeen ja uusia investointeja on tehty. Yksi tavoite Kemin Master Planissa on matkailun ympärivuotistaminen ja siihen liittyen upean saariston ja merenrannan hyödyntäminen paremmin matkailun osalta. Kemissä on edellytykset sesongin pidentämiseen ja kesän hyödyntämiseen muun muassa kotimaanmatkailun osalta ja Master Plan antaa konkreettiset eväät tämän saavuttamiseen”, kertoo projektia vetänyt FCG:n asiantuntija Vera Hirvonen.

Tavoitteena vastuullinen ja elämyksellinen matkailu – yhteistyö eri toimijoiden välillä avainasemassa

Kaupungin tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä Kemi tunnetaan paikkana, jossa matkailu on monipuolista, vastuullista ja ennen kaikkea elämyksellistä. 

Master Plan on strateginen kehittämissuunnitelma, joka luo tulevaisuuden suuntaviivat ja keskeiset toimenpiteet matkailun kehittämiselle lyhyellä, keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä. Se antaa suunnan määrätietoiselle kehittämistyölle. Suunnitelma tukee päätöksentekoa ja ohjaa kehittämistyötä. Tämä taas helpottaa kehittämishankkeiden läpivientiä ja rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämistä. Suunnitelma toteutettiin vuorovaikutuksessa yritysten ja sidosryhmien kanssa työpajoissa, joissa määriteltiin kehittämisen tavoite- ja tahtotila sekä tavoitteita tukevia toimenpiteitä, investointeja ja kehittämishankkeita vuoteen 2030 saakka.

Master Plania tukemaan ja sen eteenpäin viemistä helpottamaan laadittiin myös jalkautuksen viestintäsuunnitelma, jonka tarkoituksena on tukea suunnitelmallista viestintää sidosryhmille työn etenemisestä ja yhteisistä toimenpiteistä Master Planin laatimisen jälkeen.

Yhteistyö FCG:n kanssa sujui saumattomasti.

Vilma Klemetti

Kemi haluaa olla rohkea edelläkävijä arktisena ja merellisenä matkakohteena. Master Plan on rohkea askel kohti vastuullista matkailua, joka kunnioittaa paikallista kulttuuria ja ympäristöä. Suunnitelma tekee näkyväksi yhteisen tahtotilan ja tavoitteet vuoteen 2030, mihin toimijat ovat yhdessä sitoutuneet.

“Master Plan on ollut konkreettinen työkirja, minkä toimenpiteitä on jo toteutettu ja toteutetaan. Yhteistyö FCG:n kanssa sujui saumattomasti”, summaa Kemin kaupungin matkailuasiantuntija Vilma Klemetti.

”Oli ilo tehdä töitä motivoituneen porukan kanssa!” FCG:n Hirvonen kehuu.