Näkemyksiä

Vauhtia yritysten sijoittumiseen alueelle? Kolme konkreettista keinoa!

Kunnat, kaupungit ja kaupunkiseudut kilpailevat keskenään yrityksistä. Koska positiiviset vaikutukset aluetalouteen ovat ilmeiset, tämä on selvää. Mutta miten selvitä kilpailussa voittajana? Meillä on siihen kolme konkreettista keinoa!

  1. Konseptoi ja markkinoi elinkeinokäyttöön tarkoitetut tontit. Tonttien ajatellaan helposti myyvän itse itseään sijainnillaan. Näin ei kuitenkaan ole. Monessa kunnassa kaavoihin merkityt elinkeinotontit ovat myymättä tai vuokraamatta. Konseptoimalla ja markkinoimalla tontteja voidaankin merkittävästi vauhdittaa tonttien menekkiä. Käytännössä tonttien hyödyntämismahdollisuudet paketoidaan myyvään muotoon ja päätöksenteon vauhdittamiseksi tarjotaan valmista liiketoimintamahdollisuuksien analyysia ja alustavia investointi- ja kannattavuuslaskelmia.
  2. Selvitä seudullinen energiatase. Vallitseva maailmantilanne on tuonut lisähaasteita yrityksille energiansaannin varmistamisessa. Tämä tarkoittaa sitä, että paikallisten energiaratkaisujen merkitys tulee korostumaan tulevaisuudessa. Oman lisänsä tuo uusiutuvat energiamuodot, joihin paikalliset energiaratkaisut usein perustuvat. Monelle yritykselle nämä ovat tapa vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeen, mikä on niiden näkökulmasta merkittävä kilpailutekijä. Yritysten houkuttelussa onkin olennaista olla selvillä omasta seudullisesta energiataseesta, joka vastaa kysymykseen energiatuotannon nykytilasta, suurimmista kuluttajista sekä hakee ratkaisuja siihen, miten riittävästä energiatuotannosta pidetään huolta kun yritysten määrä kasvaa.
  3. Varmistu sijoittuvien yritysten aluetaloudellisista vaikutuksista. Tiedetään, että yritysten sijoittuminen saa aikaan huomattavan määrän aluetaloudellisia hyötyjä, mutta miten paljon näistä hyödyistä jää yritysten sijaintikuntaan? Tähän tarkoitukseen on olemassa selkeä työkalu, jolla voidaan arvioida ja mallintaa yrityksen sijoittumisen vaikutukset työllisyyteen, verotuloihin ja muihin kuntakonsernin tuloihin niin suoraan kuin välillisesti – sekä rakentamisvaiheessa että yrityksen toimintavaiheessa. Samalla selviää myös investoinnin ja tulevan toiminnan päästövaikutus. Tämä auttaa arvioimaan sekä perustelemaan paremmin kunnan tai kehitysyhtiön yritysten houkuttelemiseen käyttämien investointien kannattavuutta.

Yhdessä nämä palvelukonseptit muodostavat vahvan kokonaisuuden, jonka avulla edistetään alueen yritysilmastoa ja taloudellista kehitystä. Yritysten vaikutus aluetalouteen näyttäytyy merkittävänä tekijänä, joka ei pelkästään lisää työpaikkoja, vaan myös vauhdittaa innovaatioita ja paikallisen elinkeinoelämän monipuolistumista.

Seudullisen energiataseen kirkastaminen luo kestävän energiaympäristön, joka toimii houkuttelevana paikkana niille yrityksille, jotka painottavat hiilijalanjälkensä minimoimista. Elinkeinokäyttöön tarkoitettujen tonttien konseptointi puolestaan tarjoaa yrityksille selkeän näkymän mahdollisuuksista ja rohkaisee investointeihin, mikä puolestaan tukee alueellista kasvua ja kehitystä.

Lisäksi tarkka aluetaloudellisten vaikutusten arviointi auttaa paikallisia päättäjiä tekemään perusteltuja päätöksiä, jotka hyödyttävät koko yhteisöä. Nämä palvelukonseptit yhdessä muodostavat vankan perustan, joka paitsi houkuttelee yrityksiä alueelle, myös vahvistaa alueen kestävää taloudellista tulevaisuutta.

Pauli Santala
Pauli Santala
Laatu- ja asiakkuusjohtaja
Lähetä viesti