Asiakastarina

Iisalmen kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys

Iisalmen kaupunki halusi laatia perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelman, joka kohdistui kaupungin järjestämisvastuulla olevan perusopetuksen palveluverkon tarkasteluun ja tarkastelun pohjalta laadittavan palveluverkkosuunnitelman laadintaan. Kaupungin tavoitteena oli, että työssä huomioidaan väestörakenteen muutokset ennakoivasti palvelutarjonnan kehittämisessä eri ikätasoille ja kohderyhmille.

Tarkastelun, jota oli FCG:ltä tekemässä Raila Oksanen ja Jussi Sallinen, lähtökohtana olivat kaupungin eri alueiden väestö- ja palvelutarpeiden muutokset sekä yksiköiden välinen kustannus- ja kiinteistötarkastelu. 

Kyseessä oli siten perinteinen palveluverkkoselvitys, joka laadittiin poliittisen ohjausryhmän seuratessa työn etenemistä.  Väestö- ja volyymitarkastelusta siirryttiin tarkemmalle tasolle tarkastelemaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tulevia käyttäjämääriä, rakennusten kunto- ja laajuustietoja sekä yksiköiden kustannuksia. 

Palvelutarpeiden muutokset suhteutettiin väestömuutoksiin. Palveluverkkosuunnitelma laadittiin siten, että olemassa olevien yksiköiden käyttöä tehostettiin yhdistämällä päiväkoteja ja kouluja suuremmiksi yksiköiksi. Tavoitteena oli, että mahdollisimman moni näköpiirissä oleva peruskorjausinvestointi olisi tulevaisuudessa mahdollista jättää kokonaan tekemättä. Lopuksi laskettiin taloudellinen vaikutus, mikäli toimenpiteitä ei toteuteta ja minkälainen taloudellinen vaikutus esitetyillä toimenpiteillä on. 

Johtava asiantuntija Raila Oksanen kuvailee yhteistyöstä Iisalmen kaupungin kanssa erittäin toimivaksi: “Kaupungilta saadut lähtötiedot olivat erinomaisessa kunnossa ja ajan tasalla, mikä helpotti selvitystyötä merkittävästi. Ohjausryhmä osasi keskustella ja kysellä hyviä kysymyksiä”. 

Väestörakenteen muutos on nopeaa ja voimakasta, jolloin lukuja lasten määrän vähenemisestä on usein vaikea hyväksyä kunnissa. “Tämä sama ilmiö tulee tällä hetkellä vastaa eri puolella Suomea”, jatkaa Oksanen lopuksi.